Ciutat llum

Treballarem perquè no s'apagui la llum de la nostra ciutat.