Ple ordinari: Modificació per l’adequació d’habitatge de l’antic “Cisne” al front d’estany i traspàs de la dedicació de l’Alcalde - 25/07/2011

El passat 25 de Juliol va tenir lloc a l'ajuntament de Banyoles el primer Ple Ordinari d'aquesta legistlatura. 

Per començar, com a cada Ple, es va donar compte dels acords de Junta de Govern Local i els decrets d’alcaldia. Cap dels grups va fer cap esmena ni cap pregunta al respecte i es van aprovar.

En aquest ple es va donar compta de la constitució dels grups municipals, els membres de les comissions informatives, les dotacions econòmiques als grups municipals – que es mantenen iguals – i els representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats. Recordem que aquest punt va quedar pendent en l’anterior ple de constitució del cartipàs ja que no es va esperar la resposta dels grups a l’oposició per constituir tots aquests aspectes en un únic ple. IC-V va reclamar més participació dels grups de l’oposició en els òrgans col·legiats com el Consorci de Benestar Social, el Consorci de l’Estany, etc.

El plenari va continuar amb els temes relacionats amb els Serveis Territorials. El tema més important que es va tractar va ser la modificació dels usos de l’àmbit que ocupa l’antic edifici del “Cisne”. Aquest àmbit tenia una llicència mixta d’habitatge per la part de dalt i de comerç pels baixos. D’acord amb el propietari actual l’equip de govern ho modifica de manera que els usos queden exclusivament d’habitatge. Des del nostre grup no veiem gens clar que es perdi l’oportunitat de convertir aquest àmbit en 100% comercial. En la nostra idea d’un front d’estany dinàmic entenem que els usos per aquesta zona han de ser comercials i recreatius. És per això que vam votar en contra de la iniciativa de l’equip de govern. Des de la CUP i IC-V també s’hi va votar en contra.

El Ple va seguir amb l’aprovació del calendari de festius locals pel 2012 que seran, com sempre, el dilluns després de Sant Martirià i el dilluns després de la Mare de Déu d’Agost. També es va aprovar cedir una part d’un terreny que l’Ajuntament té a Porqueres a la Diputació per tal de tirar endavant el projecte de millora de la carretera que passa pel jaciment de Vilauba.

Un cop votats el temes d’ordinari es van entrar a discutir les urgències. En aquest cas la principal urgència era el canvi de dedicació de l’alcalde fruit del seu nomenament com a Vicepresident de la Diputació. L’Alcalde retira la seva dedicació a l’Ajuntament i la trapassa al Sr. Vilanova amb un 80% del sou que tenia adjudicat l’alcalde – uns 3.200 € mensuals -. Davant d’aquesta situació el nostre grup, com també van fer la CUP i IC-V, hi vam votar en contra ja que considerem que amb una situació econòmica complicada es perd l’oportunitat d’estalviar-se tota una dedicació.

Tot seguit es va passar a votar les mocions que havia presentat el grup de la CUP per aquest Ple. En primer lloc es va desestimar, tot i els nostres vots favorables i els d’IC-V, la proposta de penjar l’estelada al balcó de l’ajuntament els dies 10 i 11 de setembre. Per altra banda es va aprovar la moció de Limnos per tal d’avançar cap al residu zero a través de d’implementació ràpida de polítiques per tal de reduir residus.


Fotografia: Ràdio Banyoles


Finalment va arribar el torn de preguntes. Els diferents grups van preguntar sobre que està fent l’ajuntament davant les retallades en el servei d’ambulàncies, com justifica l’ajuntament de la estassada “desproporcionada” a la zona de sortida del triatló, i també sobre l’aparició a la premsa d’una suposada denuncia d’Europa sobre el tractament d’aigües residuals a Banyoles.
 
El nostre grup va fer en aquest ocasió 1 prec i dues preguntes.

 En primer lloc vam demanar a l’equip de govern que fes públic el seu Pla de Mandat 2011-2015. En la nostra argumentació vam defensar que la publicació i difusió d’aquest pla estratègic, com fan una gran part dels ajuntaments de Catalunya, ajudaria a ser més transparents i donar més informació a la ciutadania. L’equip de govern va contestar que no té cap intenció de fer-ho, tot i que en tot cas el seu Pla de Mandat està en el seu programa electoral i per això els van votar.

 En segon lloc es va preguntar al Sr. Costabella com s’ho faria per poder portar a terme la seva dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Banyoles ara que havia estat escollit vicepresident del Consell Comarcal. Pel nostre grup és una altra oportunitat perduda de generar un estalvi a l’Ajuntament adequant la jornada real que es dedicarà a l’Ajuntament i el Consell Comarcal. El Sr. Costabella va contestar-nos que ens agraïa que ens preocupéssim per ell però que no patíssim que com sempre ja ho faria seguir tot. Nosaltres no ens preocupem pel Sr. Costabella sinó per Banyoles i la Comarca i perquè els seus càrrecs electes compleixen amb la dedicació que se’ls té encomanada.

 En tercer lloc vam preguntar què tenia previst l’Ajuntament per tal de solucionar els problemes amb les basses i el fang a la plaça de les Rodes els dimecres que hi ha mercat i plou. L’equip de govern va comentar que no en tenia cap constància però que ho estudiarien.

 Finalment es va preguntar, després de les recents aparicions als mitjans de comunicació de la sortida de l’última barca turística de l’estany, com estava el plec del concurs per la concessió d’aquest servei. Segons l’equip de govern s’hi està treballant. Vam exigir celeritat ja que no ens podem permetre de perdre més serveis turístics a la ciutat.