Ple Ordinari de Setembre - 26/09/2011

El Passat dilluns 26 de setembre va tenir lloc un nou Ple Ordinari a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles.
 
En primer lloc com a totes les sessions ordinàries de ple es van aprovar l’acte de la sessió anterior així com també les resolucions d’alcaldia adoptades entre l’anterior ple i aquest.

En aquest ple com a novetat es donar compte de l’estat de pagament de les factures i si es manté allò establert per la nova Llei 15/2010. A partir d’ara, tal i com preveu la llei, aquest control es farà cada tres mesos. L’Ajuntament de Banyoles compleix el que preveu la llei sense massa problemes en aquest aspecte.

Els punts d’ordre del dia comecen amb la Comissió de Serveis Territorials.

1.- Modificació del conveni amb la Generalitat de Catalunya arran de les obres d’arranjament del carrer nou.

Hi vàrem votar a favor recordant això sí que són els diners que inicialment eren destinats a l’escola bressol que ara aniran a aquesta obra. De tota manera estem d’acord amb el conveni ja que permet repercutir a la baixa altra cop en  una obra pública a la ciutat i no s’haurà de retornar part de la subvenció. Vot a favor de Ciu-PSC i Junts, abstenció de ICV i CUP.

 2.- Ratificació conveni amb el Depertament de treball sobre la borsa d’habitatge jove.

Evidentment hi vàrem estar  favor però vam manifestar la necessitat que el conveni fos anual i no semestral. Vot a favor de tots els grups.

3.- acceptació de la cessió de vial a les obres del C/ Ronda Fortià amb Llibertat (els pisos socials de la Caixa).

Es tracta d’acceptar la cessió d’un tram de vorera un cop acabada la urbanització dels pisos de l’obra social de la Caixa. Suposarà una vorera més ampla al carrer llibertat just davant de “Podium”. Vot a favor de tots els grups.

 Es segueix amb la Comissió Hisenda:

1.- contractació del servei de neteja dels equipaments públics.

Al caducar la concessió vigent s'ha de fer un nou concurs. El cost de neteja dels equipaments és de 440.000€. s’ha exclòs d’aquest concurs els equipaments de Can Quim del Rec, l'Espai Jove i dos equipaments més perquè ho encarregaran al COIET. Vot a favor de tots els grups.

 L’última comissió del ple va ser la Comissió de Seguretat, serveis públics...

1.-Delegació de la gestió del servei de recollida al Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

L’equip de govern ha negociat amb el Consell Comarcal el cost de la recollida, hi ha arribat a un acord en que, beneficiant-se de les possibles economies d’escala a nivell comarcal, la recollida pot sortir més barata. Vot a favor de tots els grups, menys ICV que s’absté.

Tot seguit es va passar a la votació de les Mocions,

Moció en suport a l’escola catalana.

Presentada per tots els grups municipals seguint el format i els acords de la iniciativa Somescola.cat. Aquesta mateixa moció va ser la que es va fer pública el dia de la concentració davant l’Ajuntament . Vot a favor de tots els grups.

Moció sobre el model de finançament local i sobre l’espoli fiscal.

Es va retirar la proposta de la CUP i es va presentar una nova moció presentada per tots els grups.

ICV no va intervenir. Vot a favor

PSC va dir que estava d’acord amb els acords però no amb els antecedents.

CUP va fer esment a que és una situació insostenible assegurant que és un "robatori a cara descoberta" contra els catalans. En aquest sentit, Masó proposa estudiar, junt amb la resta de municipis, formes de reclamació judicial per evitar retornar aquests diners.

Junts vàrem defensar la moció dient que estàvem d’acord tant en l’apartat dels acords com amb el redactat dels antecedents. Vàrem posar de manifest que el sistema de dèficit fiscal no és bo per Catalunya, ni pels ajuntaments ni per les famílies i que calia d’una vegada per totes separar-se de l’estat. I que esperàvem que un dia poguéssim aprovar una moció més clara sobre l’espoli fiscal.

CiU va dir que estaven d’acord amb els acords, però no amb els antecedents ja que es feia servir la paraula espoli. De totes maneres la secretaria li va dir que es votava tot plegat. Varen insistir en fer notar que ells ho votaven manifestant aquesta desacord

L’últim punt del dia va ser la Renúncia de la Núria Langa

Va ser un acomiadament correcte per part de tots els grups. Vàrem coincidir a reconèixer l’esforç que havia fet al llarg d’aquests anys i l’agraïment al treball aportat. Des del nostre grup vam recordar que en alguna ocasió no s’havia tractat la regidora tal i com es mereixia. Des de Junts per Banyoles agraïm un cop més la feina festa a la Núria i esperem poder tornar a coincidir ben aviat amb ella en la vida política de la ciutat.


Comunicat sobre els premis "El Banyolí de l'any"


Amb el següent comunicat el grup de Junts per Banyoles a l’Ajuntament renuncia públicament a participar dels premis el Banyolí de l’any organitzats per l’equip de govern.

Hi renunciem sense voler desmerèixer cap dels premiats o premiades i posant de manifest que afortunadament a Banyoles de candidats i candidates a premis com els que avui es lliuraran n’hi ha molts.

En primer lloc hi renunciem perquè l’equip de govern no ha intentat mai consensuar un model per aquests premis. L’equip de govern ha presentat les seves bases i ha esperat que les acceptéssim sense diàleg. Creiem que no és la manera de crear un acte de ciutat.

En segon lloc discrepem del model de cerimònia d’entrega dels reconeixements. Pel nostre grup l’acte és una manifestació de la voluntat de protagonisme de l’equip de govern més que no pas de la voluntat de la ciutat de Banyoles. A més a més, en els temps de crisi que vivim un acte de les característiques del que tindrà lloc ens sembla una falta de respecte de l’administració cap a les persones que estan passant dificultats econòmiques.

En tercer lloc, ens sembla un despropòsit que des del mateix títol del guardó es produeixi una discriminació de gènere tan flagrant. Creiem que un ajuntament que té aprovat un pla d’igualtat no pot obviar aquesta sensibilitat ni en els continguts ni en els títols.

Per tot això, creiem que els guardons del Banyolí de l’any, en la seva actual forma, estan molt lluny dels nostres valors com a grup municipal i per tant creiem que és conseqüent no participar-hi.

Ple Extraordinari: Cessió d'espais al Centre d'Estudis Comarcals, concurs pel quiosc de la plaça de les monges i modificacions al Pla Unic d'Obres i Serveis pel 2012 - 05/09/2011

Dilluns passat dia 5 de setembre va haver-hi ple extraordinari a l'Ajuntament de Banyoles. Amb aquest ple es dóna el tret de sortida a l'activitat política per aquest curs 2011-2012 després de la parada de l'estiu.

El primer tema que es va tocar en aquest plenari va ser la cessió de Can Paulí a l'Ajuntament per part del Centre d'Estudis Comarcals. Amb aquesta cessió es regularitza el conveni entre l'Ajuntament i el Centre d'Estudis Comarcals assegurant-los un espai en l'equipament un cop fet la reforma del Museu Arqueològic Comarcal i permetent d'aquesta manera l'inici de l'actuació de reforma a l'edifici de Can Paulí. Tant el Centre d'Estudis Comarcals com l'Ajuntament creuen que és un bon acord i per tant hi vam votar a favor.

 El segon punt que es va tractar en el ple va ser la convocatòria del concurs per a l'explotació del quiosc de la plaça de les monges. La concessió d'aquest servei municipal s'havia acabat l'any 1999 però l'empresa que el gestiona havia seguit fent-ho de manera normal abonant cada any l'import de l'ocupació de la via pública. El nou concurs preveu una durada de 15 anys amb un import de 1.400€ per ocupació de la via pública i 5.000 € anuals d'explotació de la concessió. Un cop més l'equip de govern aplica el principi de "pa per avui i gana per demà" i les clàusules del concurs obliguen a pagar anticipadament els 15 anys d'explotació. Tot i que estem d'acord en que es faci el concurs públic i s'arregli una situació que fa anys que està en precari no estem d'acord en aquesta política d'avançar els ingressos pensant només en el dia a dia del present. És per això que ens vam abstenir.

Els dos últims punts de l'ordre del dia tenien a veure amb modificacions del Pla Unic d'Obres i Serveis 2007-2012. Aquesta línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu facilitar la inversió en els municipis i millorar així els seus serveis públics. La Generalitat obliga a presentar una previsió a 5 anys vistes i llavors els ajuntaments hi fan al·legacions i modificacions any a any.

La primera al·legació té per objectiu modificar el projecte que s'havia presentat de millora a la zona del Puig de la Font Pudosa. Alguns veïns havien demanat l'any 2007 millores al barri i l'equip de govern les va incloure per un import d'uns 450.000€ al Pla Unic d'Obres i Serveis. Al llarg d'aquests anys l'associació de veïns s'ha dissolt i veient que alguns veïns estan en contra d'haver de pagar contribucions especials l'equip de govern ha decidit reduïr l'obra a un import d'uns 170.000€ i evitar que els veïns hagin de pagar les contribucions especials. Els nostres dubtes en aquest tema són uns quants. En primer lloc no queda clar quins veïns estan en contra i a favor de la modificació. Tampoc veiem clar que una obra que sembla necessària s'aturi perquè alguns veïns no estan d'acord en les contribucions especials. Aquesta situació pot crear un precedent en llocs que necessitin una millora i els veïns es neguin a pagar les contribucions esepecials. D'altra banda l'equip de govern tirarà endavant l'obra, tot i que en una dimensió menor, sense fer pagar els veïns. Com que no veiem clar el procés i notem que no hi ha un criteri manifest sobre l'aplicació o no de contribucions especials ens vam mostrar disconformes de presentar aquesta al·legació a la Generalitat.

Terrenys per a la futura escola bressol. Foto: Ràdio Banyoles

L'últim dels temes del ple va ser el més polèmic i el que va portar més controvèrsia. L'equip de govern presentava la proposta de substituir el projecte de la segona Escola Bressol municipal per dos altres propostes al seu lloc.

Segons l'equip de govern, l'Ajuntament de Banyoles no disposa de suficients diners per fer la seva aportació al projecte i per tant cal canviar els diners que el Pla Unic d'Obres i Serveis donava per aquesta obra cap a unes altres per no perdre les subvencions.Sota el nostre punt de vista l'equip de govern ha anat deixant passar oportunitats per portar a terme aquest necessari equipament per la ciutat. Amb els números a la mà hi ha moltes possibles interpretacions sobre si és possible o no portar a terme aquesta obra. Per nosaltres és evident que per l'equip de govern l'escola bressol no és una prioritat, si realment ho fos ja s'hauria trobat la manera de finançar l'obra.

La situació és incòmode per l'alcalde i l'equip de govern ja que en campanya van posar molt d'èmfasi en que prioritzarien l'escola bressol. També ho fan ver el 2007 i han passat 5 anys i estem allà mateix.

Les obres que proposa l'equip de govern al seu lloc són l'arrenjament de la zona del Bon repós i el carrer Nou. Per tal de portar a terme aquests obres l'ajuntament hi haurà de posar uns 300.000 €. Per l'escola bressol l'aportació hauria de ser de 500.000€.

Evidentment el nostre grup, així com tota la oposició, vam votar en contra d'aquesta modificació perquè creiem fermament que l'Escola Bressol és una prioritat que no accepta excuses.