Comunicat sobre els premis "El Banyolí de l'any"


Amb el següent comunicat el grup de Junts per Banyoles a l’Ajuntament renuncia públicament a participar dels premis el Banyolí de l’any organitzats per l’equip de govern.

Hi renunciem sense voler desmerèixer cap dels premiats o premiades i posant de manifest que afortunadament a Banyoles de candidats i candidates a premis com els que avui es lliuraran n’hi ha molts.

En primer lloc hi renunciem perquè l’equip de govern no ha intentat mai consensuar un model per aquests premis. L’equip de govern ha presentat les seves bases i ha esperat que les acceptéssim sense diàleg. Creiem que no és la manera de crear un acte de ciutat.

En segon lloc discrepem del model de cerimònia d’entrega dels reconeixements. Pel nostre grup l’acte és una manifestació de la voluntat de protagonisme de l’equip de govern més que no pas de la voluntat de la ciutat de Banyoles. A més a més, en els temps de crisi que vivim un acte de les característiques del que tindrà lloc ens sembla una falta de respecte de l’administració cap a les persones que estan passant dificultats econòmiques.

En tercer lloc, ens sembla un despropòsit que des del mateix títol del guardó es produeixi una discriminació de gènere tan flagrant. Creiem que un ajuntament que té aprovat un pla d’igualtat no pot obviar aquesta sensibilitat ni en els continguts ni en els títols.

Per tot això, creiem que els guardons del Banyolí de l’any, en la seva actual forma, estan molt lluny dels nostres valors com a grup municipal i per tant creiem que és conseqüent no participar-hi.