Ple Extraordinari: Cessió d'espais al Centre d'Estudis Comarcals, concurs pel quiosc de la plaça de les monges i modificacions al Pla Unic d'Obres i Serveis pel 2012 - 05/09/2011

Dilluns passat dia 5 de setembre va haver-hi ple extraordinari a l'Ajuntament de Banyoles. Amb aquest ple es dóna el tret de sortida a l'activitat política per aquest curs 2011-2012 després de la parada de l'estiu.

El primer tema que es va tocar en aquest plenari va ser la cessió de Can Paulí a l'Ajuntament per part del Centre d'Estudis Comarcals. Amb aquesta cessió es regularitza el conveni entre l'Ajuntament i el Centre d'Estudis Comarcals assegurant-los un espai en l'equipament un cop fet la reforma del Museu Arqueològic Comarcal i permetent d'aquesta manera l'inici de l'actuació de reforma a l'edifici de Can Paulí. Tant el Centre d'Estudis Comarcals com l'Ajuntament creuen que és un bon acord i per tant hi vam votar a favor.

 El segon punt que es va tractar en el ple va ser la convocatòria del concurs per a l'explotació del quiosc de la plaça de les monges. La concessió d'aquest servei municipal s'havia acabat l'any 1999 però l'empresa que el gestiona havia seguit fent-ho de manera normal abonant cada any l'import de l'ocupació de la via pública. El nou concurs preveu una durada de 15 anys amb un import de 1.400€ per ocupació de la via pública i 5.000 € anuals d'explotació de la concessió. Un cop més l'equip de govern aplica el principi de "pa per avui i gana per demà" i les clàusules del concurs obliguen a pagar anticipadament els 15 anys d'explotació. Tot i que estem d'acord en que es faci el concurs públic i s'arregli una situació que fa anys que està en precari no estem d'acord en aquesta política d'avançar els ingressos pensant només en el dia a dia del present. És per això que ens vam abstenir.

Els dos últims punts de l'ordre del dia tenien a veure amb modificacions del Pla Unic d'Obres i Serveis 2007-2012. Aquesta línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu facilitar la inversió en els municipis i millorar així els seus serveis públics. La Generalitat obliga a presentar una previsió a 5 anys vistes i llavors els ajuntaments hi fan al·legacions i modificacions any a any.

La primera al·legació té per objectiu modificar el projecte que s'havia presentat de millora a la zona del Puig de la Font Pudosa. Alguns veïns havien demanat l'any 2007 millores al barri i l'equip de govern les va incloure per un import d'uns 450.000€ al Pla Unic d'Obres i Serveis. Al llarg d'aquests anys l'associació de veïns s'ha dissolt i veient que alguns veïns estan en contra d'haver de pagar contribucions especials l'equip de govern ha decidit reduïr l'obra a un import d'uns 170.000€ i evitar que els veïns hagin de pagar les contribucions especials. Els nostres dubtes en aquest tema són uns quants. En primer lloc no queda clar quins veïns estan en contra i a favor de la modificació. Tampoc veiem clar que una obra que sembla necessària s'aturi perquè alguns veïns no estan d'acord en les contribucions especials. Aquesta situació pot crear un precedent en llocs que necessitin una millora i els veïns es neguin a pagar les contribucions esepecials. D'altra banda l'equip de govern tirarà endavant l'obra, tot i que en una dimensió menor, sense fer pagar els veïns. Com que no veiem clar el procés i notem que no hi ha un criteri manifest sobre l'aplicació o no de contribucions especials ens vam mostrar disconformes de presentar aquesta al·legació a la Generalitat.

Terrenys per a la futura escola bressol. Foto: Ràdio Banyoles

L'últim dels temes del ple va ser el més polèmic i el que va portar més controvèrsia. L'equip de govern presentava la proposta de substituir el projecte de la segona Escola Bressol municipal per dos altres propostes al seu lloc.

Segons l'equip de govern, l'Ajuntament de Banyoles no disposa de suficients diners per fer la seva aportació al projecte i per tant cal canviar els diners que el Pla Unic d'Obres i Serveis donava per aquesta obra cap a unes altres per no perdre les subvencions.Sota el nostre punt de vista l'equip de govern ha anat deixant passar oportunitats per portar a terme aquest necessari equipament per la ciutat. Amb els números a la mà hi ha moltes possibles interpretacions sobre si és possible o no portar a terme aquesta obra. Per nosaltres és evident que per l'equip de govern l'escola bressol no és una prioritat, si realment ho fos ja s'hauria trobat la manera de finançar l'obra.

La situació és incòmode per l'alcalde i l'equip de govern ja que en campanya van posar molt d'èmfasi en que prioritzarien l'escola bressol. També ho fan ver el 2007 i han passat 5 anys i estem allà mateix.

Les obres que proposa l'equip de govern al seu lloc són l'arrenjament de la zona del Bon repós i el carrer Nou. Per tal de portar a terme aquests obres l'ajuntament hi haurà de posar uns 300.000 €. Per l'escola bressol l'aportació hauria de ser de 500.000€.

Evidentment el nostre grup, així com tota la oposició, vam votar en contra d'aquesta modificació perquè creiem fermament que l'Escola Bressol és una prioritat que no accepta excuses.