Ple Ordinari de Setembre - 26/09/2011

El Passat dilluns 26 de setembre va tenir lloc un nou Ple Ordinari a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles.
 
En primer lloc com a totes les sessions ordinàries de ple es van aprovar l’acte de la sessió anterior així com també les resolucions d’alcaldia adoptades entre l’anterior ple i aquest.

En aquest ple com a novetat es donar compte de l’estat de pagament de les factures i si es manté allò establert per la nova Llei 15/2010. A partir d’ara, tal i com preveu la llei, aquest control es farà cada tres mesos. L’Ajuntament de Banyoles compleix el que preveu la llei sense massa problemes en aquest aspecte.

Els punts d’ordre del dia comecen amb la Comissió de Serveis Territorials.

1.- Modificació del conveni amb la Generalitat de Catalunya arran de les obres d’arranjament del carrer nou.

Hi vàrem votar a favor recordant això sí que són els diners que inicialment eren destinats a l’escola bressol que ara aniran a aquesta obra. De tota manera estem d’acord amb el conveni ja que permet repercutir a la baixa altra cop en  una obra pública a la ciutat i no s’haurà de retornar part de la subvenció. Vot a favor de Ciu-PSC i Junts, abstenció de ICV i CUP.

 2.- Ratificació conveni amb el Depertament de treball sobre la borsa d’habitatge jove.

Evidentment hi vàrem estar  favor però vam manifestar la necessitat que el conveni fos anual i no semestral. Vot a favor de tots els grups.

3.- acceptació de la cessió de vial a les obres del C/ Ronda Fortià amb Llibertat (els pisos socials de la Caixa).

Es tracta d’acceptar la cessió d’un tram de vorera un cop acabada la urbanització dels pisos de l’obra social de la Caixa. Suposarà una vorera més ampla al carrer llibertat just davant de “Podium”. Vot a favor de tots els grups.

 Es segueix amb la Comissió Hisenda:

1.- contractació del servei de neteja dels equipaments públics.

Al caducar la concessió vigent s'ha de fer un nou concurs. El cost de neteja dels equipaments és de 440.000€. s’ha exclòs d’aquest concurs els equipaments de Can Quim del Rec, l'Espai Jove i dos equipaments més perquè ho encarregaran al COIET. Vot a favor de tots els grups.

 L’última comissió del ple va ser la Comissió de Seguretat, serveis públics...

1.-Delegació de la gestió del servei de recollida al Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

L’equip de govern ha negociat amb el Consell Comarcal el cost de la recollida, hi ha arribat a un acord en que, beneficiant-se de les possibles economies d’escala a nivell comarcal, la recollida pot sortir més barata. Vot a favor de tots els grups, menys ICV que s’absté.

Tot seguit es va passar a la votació de les Mocions,

Moció en suport a l’escola catalana.

Presentada per tots els grups municipals seguint el format i els acords de la iniciativa Somescola.cat. Aquesta mateixa moció va ser la que es va fer pública el dia de la concentració davant l’Ajuntament . Vot a favor de tots els grups.

Moció sobre el model de finançament local i sobre l’espoli fiscal.

Es va retirar la proposta de la CUP i es va presentar una nova moció presentada per tots els grups.

ICV no va intervenir. Vot a favor

PSC va dir que estava d’acord amb els acords però no amb els antecedents.

CUP va fer esment a que és una situació insostenible assegurant que és un "robatori a cara descoberta" contra els catalans. En aquest sentit, Masó proposa estudiar, junt amb la resta de municipis, formes de reclamació judicial per evitar retornar aquests diners.

Junts vàrem defensar la moció dient que estàvem d’acord tant en l’apartat dels acords com amb el redactat dels antecedents. Vàrem posar de manifest que el sistema de dèficit fiscal no és bo per Catalunya, ni pels ajuntaments ni per les famílies i que calia d’una vegada per totes separar-se de l’estat. I que esperàvem que un dia poguéssim aprovar una moció més clara sobre l’espoli fiscal.

CiU va dir que estaven d’acord amb els acords, però no amb els antecedents ja que es feia servir la paraula espoli. De totes maneres la secretaria li va dir que es votava tot plegat. Varen insistir en fer notar que ells ho votaven manifestant aquesta desacord

L’últim punt del dia va ser la Renúncia de la Núria Langa

Va ser un acomiadament correcte per part de tots els grups. Vàrem coincidir a reconèixer l’esforç que havia fet al llarg d’aquests anys i l’agraïment al treball aportat. Des del nostre grup vam recordar que en alguna ocasió no s’havia tractat la regidora tal i com es mereixia. Des de Junts per Banyoles agraïm un cop més la feina festa a la Núria i esperem poder tornar a coincidir ben aviat amb ella en la vida política de la ciutat.