Ple Ordinari d'Octubre - 17/10/2011


Dilluns 17 d’octubre va tenir lloc un dels plens que de ben segur serà dels més importants d’aquest any i potser també d’aquesta legislatura.

El ple com és habitual va començar amb la comissió de presidència on es va aprovar tant l’acta del ple anterior com les resolucions d’alcaldia que s’han pres des de l’últim ple. En aquesta ocasió en aquest punt, després de la renuncia com a regidora de la Núria Langa, va prendre possessió com a nou regidor del grup IC-V de Banyoles en Joan Luengo.

La següent comissió va ser la de Serveis a les Persones on es van tractar per una banda els convenis entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament pel manteniment de l’Escola Municipal de Música i l’Escola Bressol Municipal, on el grup de Junts per Banyoles va recalcar la marxa enrera de forma retroactiva per part de la Generalitat en els seus compromisos d’aportar una part marcada per Decrets; per l’altra l’aprovació del nou reglament de règim intern de la Balca. En els dos casos poca és la discussió que es pot fer ja que per un costat els convenis venen marcats, i rebaixats, per la Generalitat i per l’altra és una continuïtat del que es venia fent ja a La Balca.

La comissió d’Administració General i Hisenda va ser la més controvertida.

El primer punt va ser la marxa enrere de l’equip de govern a la controvertida proposta de model de gestió de l’aigua potable al municipi que es va presentar l’anterior legislatura. Tot i la insistència de l’equip de govern en la conveniència i la correcció d’aquest model la realitat és que es fan enrere i no l’aproven davant la oposició tant dels grups polítics que no estan a govern com de la ciutadania de la ciutat.

En el següent punt es proposa un canvi en el contracte d’abastament d’aigua potable al municipi. Des del nostre punt de vista aquest canvi, tot i que d’una dimensió molt menor,  no respon als dubtes jurídics que s’han anat plantejant en els últims mesos sobre la gestió de l’aigua potable i a més acaba repercutint en els ciutadans el finançament de la mala gestió econòmica de l’ajuntament. És per això que hi vam votar en contra. En aquest punt és important llegir el document de posicionament que ha treballat el nostre grup i que ha fet públic en relació al bé comunal i el servei de gestió de l’aigua pública a la ciutat. 
El següent punt d’aquesta comissió va ser l’aprovació de les ordenances fiscals i el pressupost per l’any 2012.
Sobre les ordenances fiscals l’equip de govern, tot i intentar maquillar les dades, aquest any apujarà la pressió fiscal al ciutadans. Aquest fet, que per cert és un incompliment de la promesa electoral de no apujar impostos, ve donat per la pujada d’aproximadament un 4,15% dels impostos directes (IBI Urb. i rustic.), i la taxa d’aigua un 5,2%, la retirada de vehicles un 8%, la zona blava un 5,56%, l’ocupació de taules i cadires a via pública un8%, els preus públics s’apugen 1 punt per sobre l’IPC. L’equip de govern argumenta una pujada per sota l’IPC fent la mitja amb taxes i impostos que tenen molt poca incidència en els ciutadans i que per tant no s’apugen. En definitiva les taxes que més afecten els cituadans i ciutadanes de Banyoles s’apugen i es mantenen les que no els afecten. Des de l’any 1992 la pressió fiscal a Banyoles s’ha doblat.
Pel que fa als pressupostos l’equip de govern segueix aplicant la política de retallar per igual i sense estratègia a totes les partides del pressupost. Tot i la insistència en que es posa un especial èmfasi en la promoció econòmica i l’acció social ens torbem que aquestes partides tenen aproximadament la mateixa aportació que per exemple esports. No veiem un accent especial en el foment del turisme ni en cap altra àrea estratègica. Simplement d’una manera funcionarial es retalla a tot arreu sense estratègia política.
Per tot això no vam poder votar a favor ni una ni altra proposta.
En aquest punt de l’ordre del dia se’ns va sorprendre amb un punt d’urgència que no esperava ningú. El regidor Jordi Bosch i Lleó, Barraca, va deixar d’estar adscrit al grup de del PSC-Plataforma per passar a ser un regidor sense adscripció a cap grup polític. Així doncs a partir d’ara les decisions que pregui com a regidor de govern ja no respondran al seu grup sinó única i exclusivament a la seva voluntat. Un fet que tot i que ja s’intuïa no s’havia visualitzat d’una forma tant evident.
En el torn de mocions el nostre grup va presentar, a traves del regidor Xavi Bosch, una proposta d’adhesió a la Xarxa de Municipis per a la Independència. Aquesta iniciativa que neix a Vic de la mà del seu alcalde (CiU) intenta crear una xarxa de municipis per a la independència que esdevingui una plataforma municipalista per avançar cap a l’estat propi. En aquest cas la moció es va poder aprovar amb els vots de Junts per Banyoles, la CUP, IC-V i alguns regidors de CiU que en aquesta votació van tenir llibertat de vot. Van votar-hi en contra en Miquel Vilanova, la Nani Ribas i la Joana Vilà. Es van abstenir en Jordi Bosch Lleó i en Jordi Bosch Batlle.