Segon butlletí de Junts per Banyoles


Aquest matí s’ha presentat el segon butlletí d’aquesta legislatura en que hi podem trobar temes que han estat d’actualitat en l’últim trimestre del 2011.

Aquest nou butlletí segueix en la línea del primer i pretén arribar a totes les llars de la ciutat amb una tirada de 8.000 exemplars que es repartiran en els propers dies. L’objectiu d’aquests butlletins és poder fer arribar a la gent de Banyoles el punt de vista de Junts per Banyoles sobre els temes d’interès de la ciutat.
En aquest número es tracten temes com: La marxa enrere de l’equip de govern sobre el canvi de model de gestió de l’aigua a Banyoles, l’incompliment de la promesa electoral d’una nova escola bressol, els sous dels càrrecs polítics per aquesta nova legislatura, la valoració del Banyolí de l’any, etc.
Amb aquesta publicació Junts per Banyoles segueix amb el compromís de transparència i informació a la ciutadania. L’edició ha estat finançada amb les aportacions dels regidors i simpatitzants del grup. 

Intervenció sobre l'inici del projecte urbanístic Ronda Monestir - Ple del 28/11/2011


Tot seguit podeu llegir la intervenció que el portaveu de Junts per Banyoles, Josep Vicens, va fer el passat 28 de novembre en el Ple Municipal en referència a l'aprovació de l'inici del procés de reordenació de la zona coneguda com a "sota Monestir":
És d’agrair començar aquest tràmit tal i com s’ha començat. Primer informant als portaveus i als grups municipals, abans d’assabentar-nos per altres mitjans. No sempre passa i agraïm l’atenció, tant del regidor com de l’equip redactor de la proposta, encapçalat pel Sr Esteve Coromines.
Demanen que l’accés telemàtic sigui accessible a tothom a partir de l’aprovació d’aquest punt, a la pàgina web de l’ajuntament. Entenc que ho será.
I ja que estem parlant d’accessos telemàtics, el nostre grup torna a demanar per enèsima vegada , que en plens com aquests, s’utilitzin les noves tecnologies en el Ple per donar més amplitud i coneixement del que es parla, tant pels electes, com pels ciutadans que assisteixen als plens.
Això d’avui no és encara la tramitació d’un instrument de planejament, atès que caldria suspendre les llicències. És anterior a això, és un pas previ, per l’obtenció de diversos punts de vista de com s’ha d’actuar sota Monestir.
Ens trobem davant d’un cas que mereix atenció. Perquè els terrenys de sota Monestir tenen una dimensió important,, aproximadament 230.000m2.
El nostre grup creu que aquesta modificació del pla general és substancial. Si equiparessim aquesta proposta en l’àmbit de les llicències d’activitats es diria que és una modificació substancial que és motiu d’una nova llicència. És a dir que és motiu d’un nou Pla General. Així ho creu el nostre grup, que evalua aquest espai pensant amb la resta de la ciutat. I no és només per la seva magnitud, quetambé, sinó per les seves característiques pròpies,pel pes del futur creixement de la ciutat, pel tractament de tots els seus recs, per la situació d’equipaments arreu del territori, per la vialitat de cap a cap.  
Durant aquest procés haurem de reflexionar sobre el que vol dir, creixement de la ciutat, i el model de créixer, i fer-nos les preguntes de perquè hem de créixer i per a qui hem de créixer. En algunes ocasions les figures urbanístiques han espatllat les ciutats i pobles i  han fet algunes situacions de difícil païment degut a les transformacions demogràfiques. No podem tornar a caure el els mateixos errors. Penso que hem de ser prudents en l’urbanisme, i ens hem de contraure. Hem de pensar amb la Banyoles del futur, òbviament, però en l’àmbit del creixement urbanístic cada cop estic més convençut que objectius a 15 anys són suficients. Ho demostra el Pla General actual, que no ha sobreviscut dignament aquests 27 anys, sobretot la part final.
No només canvien amb el pas dels anys els mètodes estructurals dels edicifics, de la concepció dels espais, sinó també de les exigències de la gent, i de la pròpia ciutat. Ara ja parlem que aquests àmbit “s’haurà de desenvolupar sota un principi urbanístic sostenible”
Aquí ens trobem en què les necessitats d’urbanització per fer front a les despeses d’urbanització poden entrar en conflicte amb com fer prevaler la preservació d’un territori d’alt valor i d’interès públic. Hem de fer racional aquestes dues necessitats, fent prevaler la més important per sobre de l’altra però al mateix temps fent que el desenvolupament constructiu sigui posible. El nostre grup hi veu certes complicacions en aquesta doble necessitat, solucions però que trobem en un tractament més àmpli, en tot el terme municipal, que caldria tractar en el POUM.Nosaltres estem oberts i disposats a parlar de solucions mixtes i alternatives reals, que serveixin per trobar el màxim consens, que és el que es necessita amb modificacions d’aquesta magnitud.
No volem caure en l’error de més del mateix. Però assumim que hem de donar una resposta al sota Monestir. Veurem com avança la participació, i el nostre grup també hi participarà activament, proposant per enriquir el debat, i per millorar la proposta.
Repassant els objectius urbanístics ens adonem d’una cosa important. Es parla més de preservar el patrimoni, d’un tractament ambiental, del valor ambiental i ecològic, de la perseveració de les visuals al nucli històric, de criteris d’eficiència energètica, i d’un barri sostenible, més que no pas de la importància que té aquest espai pel creixement demogràfic de la ciutat. I per nosaltres també és així. Per tant els objectius Ambientals, àmplis i importants pel desenvolupament del sector, no s’han de veure retallats per la necessitat de fer  desenvolupar un sector, sigui com sigui.
Pel nostre grup és prioritari mantenir el valor intrínsec de la zona per sobre del creixement poblacional si no és el propi. I és prioritari desenvolupar els eixos de comunicació cap als barris de Canaleta i Can Puig, així com la prolongació del Joan XXIII per sobre de la decisió privada de tirar endavant el sector, demà o al cap de 10 anys, o deixar sense fer-hi res. No pot tornar a passar. I el nostre grup proposarà solucions.
Estem esperançats en aquest procés de participació i en el fruit que puguin donar les xerrades i les aportacions dels ciutadans i col·lectius. Serà un bon moment per avaluar la implicació ciutadana cap un procés participatiu. Animem als ciutadans a participar-hi.
En aquest moment inicial en que s’obre el procés de participació, li donem suport i hi votarem a favor. L’hora d ela veritat vindrà més endavant i esperem que hi hagi el major consens possible en les properes aprovacions.

Ple Ordinari Novembre - 28/11/2011


Dilluns passat dia 28 de novembre va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles el Ple Ordinari corresponent a novembre.
Per començar, com és habitual, es varen aprovar les actes anteriors així com donar compte de les resolucions d’alcaldia i també, tal com marca la llei, dels informes de morositat de la corporació. En aquest punt no hi va haver cap comentari de rellevància.
En la comissió d’alcaldia bàsicament es va seguir amb el procediment de nomenament del nou regidor de IC-V en Joan Luengo per a les comissions informatives i demés òrgans col·legiats.
En aquesta mateixa comissió també es va fer la proposta de nomenament de jutge de pau i el subtitut. La única candidatura que s’ha presentat és la del sr Banal,mentre que el substiut ha estat proposat pel mateix ple de la corporació essent el senyor Grau. En aquest sentit, doncs, continuen els dos càrrecs amb les mateixes persones que fins a data d’avui.
La següent comissió va ser la de serveis territorials on es van portar a aprovació els criteris i objectius de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de l’àmbit del Ronda Monestir així com el programa de Participació Ciutadana. En aquest punt el nostre grup va optar, a diferència dels altres grup a la oposició, per votar-hi a favor. Des de Junts per Banyoles vam mostrar el nostre desacord en la separació d’aquest àmbit del POUM però vam voler mostrar un vot de confiança a l’equip de govern per tal de poder mantenir el diàleg i la participació de tots els grups en un projecte que és estratègic per el futur de la ciutat. (Adjuntem la intervenció que en Josep Vicens va fer com a portaveu del grup).El punt més important de la Comissió d’Administració General i Hisenda va ser la supressió del registre municipal d’unions estables de parella i la derogació del corresponent reglament. En aquest punt el nostre grup va votar a favor entenent que amb la modificació del Codi Civil del 2005 els ajuntaments ja no cal que ofereixin aquest registre que queda perfectament garantit per una llei superior. 
Finalment en els òrgans de control de la corporació es va presentar de forma conjunta a través de la CUP i IC-V una moció contra els desnonaments i el dret a l’habitatge que no va prosperar tot i els vots a favor de la CUP, IC-V i Junts per Banyoles. CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch “Barraca” hi van votar en contra.
En el torn de preguntes, com a cada ple ordinari,  els grup de la oposició van fer unes quantes preguntes a l’equip de govern respecte temes d’interès. IC-V va preguntar entre d’altres temes sobre el carril bici al passeig de la indústria i la venda d’alcohol per Sant Martirià. La CUP pe la seva banda va preguntar per la fi del Festival de Curtmetratges Socials FEMCURT.
El nostre grup va preguntar, a través de la regidora Roser Masgrau, sobre el patrimoni escultòric de la ciutat. Per una banda es va reclamar un major interès per conservar el que ja tenim posant d’exemple el lamentable estat de conservació de l’escultura de la Plaça del Carme. Per altra banda es van demanar explicacions de quin era el criteri i quins eren els mecanismes que l’ajuntament tenia per tal d’ornamentar les places i completar el patrimoni escultòric de la ciutat. Com passa habitualment al torn de preguntes la resposta de l’equip de govern va ser poc concreta fent notar que en cada cas es segueixen critèris diferents segons cada plaça i cada situació.