Intervenció sobre l'inici del projecte urbanístic Ronda Monestir - Ple del 28/11/2011


Tot seguit podeu llegir la intervenció que el portaveu de Junts per Banyoles, Josep Vicens, va fer el passat 28 de novembre en el Ple Municipal en referència a l'aprovació de l'inici del procés de reordenació de la zona coneguda com a "sota Monestir":
És d’agrair començar aquest tràmit tal i com s’ha començat. Primer informant als portaveus i als grups municipals, abans d’assabentar-nos per altres mitjans. No sempre passa i agraïm l’atenció, tant del regidor com de l’equip redactor de la proposta, encapçalat pel Sr Esteve Coromines.
Demanen que l’accés telemàtic sigui accessible a tothom a partir de l’aprovació d’aquest punt, a la pàgina web de l’ajuntament. Entenc que ho será.
I ja que estem parlant d’accessos telemàtics, el nostre grup torna a demanar per enèsima vegada , que en plens com aquests, s’utilitzin les noves tecnologies en el Ple per donar més amplitud i coneixement del que es parla, tant pels electes, com pels ciutadans que assisteixen als plens.
Això d’avui no és encara la tramitació d’un instrument de planejament, atès que caldria suspendre les llicències. És anterior a això, és un pas previ, per l’obtenció de diversos punts de vista de com s’ha d’actuar sota Monestir.
Ens trobem davant d’un cas que mereix atenció. Perquè els terrenys de sota Monestir tenen una dimensió important,, aproximadament 230.000m2.
El nostre grup creu que aquesta modificació del pla general és substancial. Si equiparessim aquesta proposta en l’àmbit de les llicències d’activitats es diria que és una modificació substancial que és motiu d’una nova llicència. És a dir que és motiu d’un nou Pla General. Així ho creu el nostre grup, que evalua aquest espai pensant amb la resta de la ciutat. I no és només per la seva magnitud, quetambé, sinó per les seves característiques pròpies,pel pes del futur creixement de la ciutat, pel tractament de tots els seus recs, per la situació d’equipaments arreu del territori, per la vialitat de cap a cap.  
Durant aquest procés haurem de reflexionar sobre el que vol dir, creixement de la ciutat, i el model de créixer, i fer-nos les preguntes de perquè hem de créixer i per a qui hem de créixer. En algunes ocasions les figures urbanístiques han espatllat les ciutats i pobles i  han fet algunes situacions de difícil païment degut a les transformacions demogràfiques. No podem tornar a caure el els mateixos errors. Penso que hem de ser prudents en l’urbanisme, i ens hem de contraure. Hem de pensar amb la Banyoles del futur, òbviament, però en l’àmbit del creixement urbanístic cada cop estic més convençut que objectius a 15 anys són suficients. Ho demostra el Pla General actual, que no ha sobreviscut dignament aquests 27 anys, sobretot la part final.
No només canvien amb el pas dels anys els mètodes estructurals dels edicifics, de la concepció dels espais, sinó també de les exigències de la gent, i de la pròpia ciutat. Ara ja parlem que aquests àmbit “s’haurà de desenvolupar sota un principi urbanístic sostenible”
Aquí ens trobem en què les necessitats d’urbanització per fer front a les despeses d’urbanització poden entrar en conflicte amb com fer prevaler la preservació d’un territori d’alt valor i d’interès públic. Hem de fer racional aquestes dues necessitats, fent prevaler la més important per sobre de l’altra però al mateix temps fent que el desenvolupament constructiu sigui posible. El nostre grup hi veu certes complicacions en aquesta doble necessitat, solucions però que trobem en un tractament més àmpli, en tot el terme municipal, que caldria tractar en el POUM.Nosaltres estem oberts i disposats a parlar de solucions mixtes i alternatives reals, que serveixin per trobar el màxim consens, que és el que es necessita amb modificacions d’aquesta magnitud.
No volem caure en l’error de més del mateix. Però assumim que hem de donar una resposta al sota Monestir. Veurem com avança la participació, i el nostre grup també hi participarà activament, proposant per enriquir el debat, i per millorar la proposta.
Repassant els objectius urbanístics ens adonem d’una cosa important. Es parla més de preservar el patrimoni, d’un tractament ambiental, del valor ambiental i ecològic, de la perseveració de les visuals al nucli històric, de criteris d’eficiència energètica, i d’un barri sostenible, més que no pas de la importància que té aquest espai pel creixement demogràfic de la ciutat. I per nosaltres també és així. Per tant els objectius Ambientals, àmplis i importants pel desenvolupament del sector, no s’han de veure retallats per la necessitat de fer  desenvolupar un sector, sigui com sigui.
Pel nostre grup és prioritari mantenir el valor intrínsec de la zona per sobre del creixement poblacional si no és el propi. I és prioritari desenvolupar els eixos de comunicació cap als barris de Canaleta i Can Puig, així com la prolongació del Joan XXIII per sobre de la decisió privada de tirar endavant el sector, demà o al cap de 10 anys, o deixar sense fer-hi res. No pot tornar a passar. I el nostre grup proposarà solucions.
Estem esperançats en aquest procés de participació i en el fruit que puguin donar les xerrades i les aportacions dels ciutadans i col·lectius. Serà un bon moment per avaluar la implicació ciutadana cap un procés participatiu. Animem als ciutadans a participar-hi.
En aquest moment inicial en que s’obre el procés de participació, li donem suport i hi votarem a favor. L’hora d ela veritat vindrà més endavant i esperem que hi hagi el major consens possible en les properes aprovacions.