Ple Ordinari Gener - 06/02/2012El passat dilluns 6 de febrer va tenir lloc a l'Ajuntament de Banyoles el primer ple d'aquest any 2012 corresponent al gener.

Com és habitual el ple va començar amb l'aprovació de l'acta anterior així també es va donar compte de les resolucions d'alcaldia des del darrer ple. Com és habitual, des que la llei ho obliga, també es va donar compte dels informes de morositat des d'intervenció.

El primer punt de la comissió informativa d'alcaldia va ser la designació dels representants al Consell Consultiu de la Gent Gran de la Comarca, a favor del Sr. Figueres i el Sr. Llinàs. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat. 

En segon lloc el nostre grup va votar a favor de l’adjudicació de la neteja municipal a l’empresa CLECE. La CUP es va abstenir dient que l’ajuntament s’hauria de fer càrrec de la neteja i no externalitzar-ho. 

També en aquesta comissió es va votar a favor de la Delegació al Consell Comarcal la prestació de serveis en matèria de Salut. Aquest punt és una simplificació del conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut,  que en comptes de signar amb els 11 municipis ho fa de forma conjunta amb el Consell Comarcal. Aquest conveni suposa establir una sèrie de paràmetres alhora de fer controls sanitaris així com també en matèria de salut a les persones, a les activitats, mesures d’informació, de prevenció,..  Preveu establir un calendari de trobades, o els sistemes de comunicació entre les administracions. S'aprova per unanimitat.

Finament es vota a favor de l’ampliació del conveni amb el Cadastre, denunciant per part del nostre grup que mentre les competències són del Cadastre els qui acaben per fer la feina són els ajuntaments a través de convenis com aquest, posant-hi el personal i els diners propis. Potser ja seria hora que aquesta fos una competència que es traspassés a una administració més propera. S'aprova per unanimitat

Els següents punts van ser els de la comissió informativa de serveis territorials. En primer lloc es va votar en contra de la modificació del Pla General en el sentit de permetre la modificació del projecte de l’antic Cisne. Inicialment es va acceptar fer planta baixa, planta pis i sota coberta, amb una alçada màxima reguladora de 7’5m. Ara passen a planta baixa, planta pis i planta àtic amb una alçada màxima reguladora de 9m. Al seu dia Junts per Banyoles i va votar en contra, no tant per l’obra en sí, sinó pel canvi d’usos que es feia. Ara amb aquesta modificació encara es perjudica més la primera línia d’estany.
Foto: Ràdio Banyoles. www.radiobanyoles.cat

En segon lloc es va votar a favor de l’aprovació de la modificació del conveni entre Cultura, Incasol i Ajuntament per les obres de restauració a la Pia Almoina. Malgrat el vot a favor Junts per Banyoles varem preguntar com és que s’adjudiqués una obra, la primera fase, que ja s’està executant, quan no existeix una partida pressupostària efectiva?. L’alcalde va voler justificar que tenen la confirmació de la subvenció per part de Cultura de l’Estat (provinent de l’ 1% cultural), però la veritat és que no hi ha res confirmat només suposicions. Per aquest motiu creiem que s’han extralimitat adjudicant una obra sense la partida pressupostaria, aquesta és una clara il·legalitat. No es pot adjudicar una obra només perquè un secretari d’estat per correu electrónic o per telèfon et diu que et donarà la subvenció. El curiós del cas és que l’alcalde va respondre que sí quan se li va preguntar si es podia contractar una obra sense la consignació pressupostària efectiva. S’hauria de llegir les bases d’execució del pressupost. I vota a favor només CiU i en Jordi Bosch "Barraca".

Després del punts de les comissions informatives va arribar el moment de les mocions. En primer lloc es va portar a aprovació una moció a favor de declarar Medinyà municipi independent. Es va aprovar per unanimitat.

La següent moció a càrrec d'Iniciativa tractava sobre la repercussió ciutadana de l’IBI, i es demanava que l’Estat no interferís en les competències locals. La moció va ser modificada ja que les pretencions del grup d'ICV eren massa altes i es va poder aprovar per unanimitat després de les aportacions de tots els grups.

La tercera moció va ser sobre la llei de barris. Es demana que la Generalitat de Catalunya compleixi amb els seus compromisos de pagament contrets. Aquesta moció d'ICV va tenir el nostre suport així com també el de la CUP. CiU i en Jordi Bosch "Barraca" hi van votar en contra.

La moció del reglament sobre els pisos buits a la ciutat es retira i es deixa sobre la taula per discutir-la entre tots els grups.

La següent Moció la va presentar el grup de la CUP i era sobre “El traspàs” de Fraga. En aquest punt varem valorar que aprovar aquesta moció un cop Fraga ja és mort i des d’un ajuntament no era una proposta fluixa. Tothom ja coneix sobradament el nostre parer sobre la figura del senyor Fraga i per tant considerem que l’aprovació d’una moció com aquesta en aquest moment, tenint una llei de la memòria històrica, no aporta res de nou, ni ajuda a tancar cap procés. Per això ens hi vàrem abstenir. L’equip de govern hi va votar en contra mentre que ICV hi va donar suport.  

Com va sent habitual en els plens en aquesta ocasió també hi va haver un punt d’urgència. Aquest punt consistia en la modificació de crèdit per tal d’omplir una nova partida amb 174.000€ que ha de servir per pagar la paga i senyal de la barca d’esbarjo “Anna” i la resta (125.000€) abans de 3 mesos.

Foto: Ràdio Banyoles. www.radiobanyoles.cat

En Josep Vicens va argumentar que no només es tractava d’una simple modificació de crèdit el que s’anava a votar, sinó el s’enllaça amb una operació ja iniciada i amb un camí que sembla ja marcat.

Aquí teniu transcrita la intervenció d’en Josep Vicens:

“Tot i acceptar la urgència el nostre grup denuncia el fet que mentre fa una setmana es va haver de suspendre el Ple perquè no hi havia temes ara ens surten fins i tot amb temes d’urgència. Sembla que amb 3 dies s’ha desencadenat tot. Venia d’un mes?, no ens podíem esperar i parlar-ne tranquil·lament, i no pas el dissabte passat al matí, quan l’operació ja estava tancada i la decisió presa?. Perquè quan hi ha temes importants per la ciutat, es fa de pressa i corrents, i per urgència?

El nostre grup sempre ha manifestat que va ser una mala solució que la barca anomenada “Anna”, no es pogués quedar a Banyoles, després que el propietari anunciés que deixava d’exercir l’activitat. La gestió de tot l’afer sembla que no ha estat bona. Que la barca estigui aturada un any  a l’aigua, després que se’n vagi cap a Roses, i que després torni a agafar la carretera N-240 i torni a arribar a Banyoles. No ens sembla una gestió òptima, sinó plena de despropòsits.

El primer que se’ns acut és demanar per si ha estat una bona operació el que avui es presenta al Ple, aquests 25.000€ de paga i senyal + 125.000€ pel total, més la posta a punt, la compra de bateries, l’adequació del amarrador, .. de quan estem parlant finalment, de 250.000€ / 300.000€. És aquesta una bona operació a ulls de gestió pública? Doncs per saber-ho ho hem de comparar primer de tot amb el preu que es vendre. Per tant cal saber  el preu que el seu dia es va vendre la barca, per saber si el preu que vostès l’han adquirit és una bona operació. Òbviament.

També seria necessari conèixer les basses de concessió per saber el retorn d’aquesta inversió. Avui és aviat, no és objecte d’aquest punt, però entenem que sí que s’ha fet internament aquest exercici. El nostre grup no té tota la informació d’aquesta viabilitat. Hi ha alguna justificació del preu de compra actual. Tenim algun informe d’un pèrit que digui que aquest és un valor de mercat?

Pel que sembla es vol realitzar un procediment negociat en la compra de la barca i no pas un concurs obert. Estem parlant finalment d’un cost elevat que s’allunya molt de l’adquisició d’un bé moble de forma directe. És un tracte més semblant al que fan els privats que no pas les administracions publiques, això de ara et faig una paga i senyal i d’aquí tres mesos et pago la resta. En realitat no hi ha cap més opció que una adquisició directe, s’ha estudiat?, ningú a l’estat espanyol és capaç de competir alhora d’oferta una barca de característiques semblants, com perquè l’ajuntament es vegi obligat a comprar aquesta barca?, és aquesta barca o cap barca? Ens costa molt que algú ho pugui assegurar. Potser les pliques per la concessió seran diferents si la barca és aquesta o és una de nova, certament. Ara s’hauran d’aprovar unes bases per la concessió d’una barca en concret, quan es podia haver fet un concurs més obert i participatiu.”

Justifiquem que si bé el nostre grup veu bé que es facin esforços per tal de no passar un tercer estiu sense barca a l'estany, tal i com hem anat defensant en alguns plens, tenim dubtes sobre si s'ajusta a dret la compra sense concurs, no hem vist cap informe del pèrit, i no sabem l’import final de tot plegat. És per això que hi votarem en contra“

Junts i ICV en contra, la CUP s’absté i CiU i Jordi Bosch “Barraca” a favor.

Finalment va ser el torn pels precs i preguntes:

El nostre grup va demanar que s’actués sobre el carrer de la barca i la placeta del Carme, donat que és un punt crític de circulació i també de dificultat pels vianants, sobretot en horaris d’entrada i sortida a l’escola, i els dies de mercat. I que mentre s’espera aconseguir alguna ajut per fer l’obra, mentrestant s’actuï de forma que s’esmorteixin els efectes negatius del trànsit, i a favor de la seguretat de les persones.

També es va preguntar si s’havia notificat la finalització del Pla de Sanejament que s’havia publicitat als mitjans. L’Alcalde va dir que encara no, que formalment encara no s’havia cancel·lat el pla de sanejament i que es faria un cop realitzada la liquidació, possiblement durant el proper Ple. És a a dir, es va anunciar la una finalització que encara no és real.