JUNTS PER BANYOLES ES MOSTRA EN CONTRA DE LA UBICACIÓ DE L’EMBARCADOR DE LA BARCA TURÍSTICA - 26/03/2012


Després d’estudiar detingudament el contingut de la proposta de bases per al concurs públic de la nova barca de passeig, Junts per Banyoles es mostra totalment contrari a situar l’embarcador per a la barca turística a la Pesquera Num. 10. a escassos metres d’on va tenir lloc el tràgic accident de l’any 1998. És per això votarà en contra de la proposta presentada per l’equip de govern.Aquesta setmana, durant les comissions informatives corresponents al Ple Municipal de dilluns 26 de març, s’han discutit el que seran les clàusules del nou concurs públic per a la concessió de la barca turística de l’estany.

Des de Junts per Banyoles sempre s’ha defensat, i es continua defensant, que la barca de passeig és un dels principals atractius turístics de la ciutat de Banyoles i com a tal s’ha de potenciar i reactivar com més aviat millo.

Ara bé, sota aquest pretext el nostre grup no accepta que es faci de qualsevol manera i creiem que precisament com a principal element turístic de la ciutat cal que la barca, el seu servei i la seva gestió donin la millor imatge possible del municipi. Per aconseguir-ho cal que el servei segui de qualitat i que es produeixi en les millors condicions possibles.

Alhora d’elaborar el nou plec de condicions no es pot oblidar el malaurat accident d’una de les anteriors barques d’esbarjo que l’any 1998 va causar la mort a 21 jubilats fancesos i les conseqüències que aquest fet va provocar a la ciutat a nivell turístic, econòmic i polític.

És precisament per aquest motiu que trobem totalment desafortunada la proposta d’ubicar l’embarcador de la barca turística a la Pesquera número 10 a escassos metres d’on va tenir lloc el tràgic accident. Creiem que l’estany compta amb suficients espais adequats per a instal·lar-hi el nou embarcador i començar així la nova concessió amb una imatge i un servei que ajudin a Banyoles a reforçar la seva imatge com a ciutat esportiva.

Al llarg dels últims dies Junts per Banyoles ja ha mostrat el seu desacord amb les maneres i les presses per tal de recuperar el servei de barca turística. Dos estius sense barca a l’estany són temps suficient perquè l’equip de govern pogués treballar en la posada en servei de la nova concessió i la seva ubicació. Com va essent habitual, la improvització i la no planificació han conduit a una situació desafortunada.

Per tots aquests motius, i si l’equip de govern no fa una proposta alternativa d’ubicació de l’embarcador abans del plenari, Junts per Banyoles votarà en contra de les clàusules de la nova concessió per a la barca turística.