Ple Ordinari de Març – 26/03/2012

El passat dilluns 26 va tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles el Ple Ordinari corresponent al mes de març.

Com sempre el ple va començar aprovant l’acta anterior i donant compte de les resolucions d’alcaldia corresponents a l’últim mes. 


Foto: Ràdio Banyoles - www.radiobanyoles.cat


La primera comissió informativa tractada va ser la de Serveis Territorials on es va portar a l’aprovació del plec de condicions per a la concessió administrativa del servei de barca elèctrica i de rems a l’estany de Banyoles.

Recordem que és la primera vegada que aquest servei es regularà en concessió administrativa ja que fins el moment sempre s’havia fet sota llicència municipal. Aquest fet fa que haguem de ser més rigorosos que mai en l’elaboració de les clàusules.

El nostre grup va exposar la seva argumentació sobre tres punts.

En primer lloc, es va reiterar que tota l’operació s’ha portat a terme amb excessiva pressa i d’una forma desgavellada. Continuem no veient clars alguns punts de l’operació de compra de l’embarcació, com per exemple que s’hagi fet per adquisició directe i no a través de concurs, malgrat tractar-se d’una quantitat de 177.000€

En segon lloc,  es va sol·licitar que el cànon de 0’3€ que s’aplicaria per tiquet sota el concepte d’ús del bé comunal, es destinés exclusivament al bé comunal a través dels pressupostos del Consorci de l’Estany, i no que s’utilitzés per part del concessionari per pagar l’amortització de la barca.  

Per últim, es va proposar a l’equip de govern que es repensi la ubicació proposada per a l’embarcador del servei. La Pesquera número 10, l’oficina de turisme, és a escassos metres d’on va tenir lloc el tràgic naufragi de l’any 1998 i creiem que demostra poca sensibilitat cap a les víctimes situar en nou embarcador en aquest lloc. Segurament si les víctimes haguessin estat banyolins i banyolines l’equip de govern tindria molta més sensibilitat a l’hora d’escollir aquest emplaçament.

Tot i que el debat es va allargar durant una llarga estona l’equip de govern va acabar aprovant en solitari la proposta.

La següent comissió informativa va ser la d’administració general i hisenda.

El primer punt d’aquesta comissió feia referència a donar compte de l’informe en referència a les factures pendents de pagament de l’Ajuntament. Com és habitual l’Ajuntament de Banyoles segueix al dia respecte al pagament de proveïdors.

El segon punt de la comissió era una modificació de crèdit per tal de poder fer front a les despeses de posada en funcionament de la barca Anna. En aquest punt el nostre grup va reiterar el que ja havia dit anteriorment posant de manifest que la operació de compra de la barca ha generat moltes despeses possiblement evitables que van encarint mica en mica tota la operació de compra. La modificació de crèdit suposa una disponibilitat de 150.000€ per adquisició de les bateries, pintar la barca, transportar-la, etc., que sumat als 177.000€ de la compra fan un total de 327.000€.

Foto: El Punt - www.elpunt.cat

El darrer punt de l’ordre del dia del ple va ser el de control dels òrgans de la corporació amb les mocions, precs i preguntes.

La primera moció presentada pel grup de la CUP va ser la Moció de modificació del Reglament Orgànic Municipal, per tal que les entitats puguin defensar directament les mocions presentades a través dels grups polítics i al mateix temps afegir l’ús d’eines 2.0 com a forma de comunicació entre la ciutadanaia i l’Ajuntament. El vot de Junts per banyoles va ser favorable però l’equip de govern hi va votar en contra.

La segona moció, també de la CUP, tractava sobre la Insubmissió fiscal on s’instava a la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària de Catalunya a establir un protocol d'actuació que permeti realitzar els pagaments d'aquests impostos a la mencionada Agència, i fent, si s'escau, els canvis normatius que puguin ser necessaris. A la mateixa moció s’instava també a ingressar, així que sigui possible, els pagaments efectuats per l'Ajuntament  de Banyoles corresponents a l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també, en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara. El nostre grup va votar-hi a favor seguint el compromís de donar suport al moviment Diem Prou, i entenent que hi ha una escletxa legal que permet actuar en aquest àmbit. Tampoc es va aprovar pel vot en contra de l’equip de govern.

La següent moció presentada per ICV era a favor de fer una crida a la vaga general. El nostre grup es va abstenir intentant reflectir que és responsabilitat del partits i els sindicats fer les crides corresponents a la movilització i no pas l’Ajuntament que és qui ha de garantir la lliure elecció del dret a fer o no fer vaga. Tampoc es va aprovar pel vot en contra de l’equip de govern.
També i ICV va proposar una moció sobre modificar les ordenances i posar subvencions en unitats familiars amb dificultats. Tot i el nostre vot a favor aquesta iniciativa en les ordenances no va anar endavant per vot en contra de l’equip de govern.

Arribat al punt de precs i preguntes el nostre grup en va formular dues.

Junts per Banyoles va demanar explicacions sobre la Factoria d’arts escèniques i concretament sobre si el Sr Joan Solana encara n’és el director. El regidor de l’àrea va aclarir que el contracte se li havia acabat, i que estaven organitzant quin seria el nou model a seguir en la direcció, possiblement s’assumiria des de l’àrea de Cultura, un cop incorporada la Ingrid Calpe.

També es va fer un prec demanant que es tingués més eficiència en la recollida de les deixalles sobretot al centre de la ciutat durant els caps de setmana, ja que s’evidencia que la periodicitat de recollida és baixa i caldria revissar el servei.