Ple Extraordinari - 11/04/2012 - Romanent de tresoreria


Dimecres onze d’abril va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles un ple extraordinari convocat per l’equip de govern. L’únic punt del dia consistia en una modificació de crèdit amb la finalitat d’incorporar romanents de l’exercici anterior al pressupost d’aquest any. 

La pressa de l’equip de govern en aquest tema és provocada per la possible nova llei del govern espanyol que obligarà els ajuntaments amb romanents positius a utilitzar-los per retornar endeutament.
 
En primer lloc des de Junts per Banyoles ens va sorprendre que l’equip de govern fes un Ple a corre-cuita per evitar una operació que ja va portar a terme l’any 2007 quan van entrar a governar. En aquella ocasió no hi va haver cap problema per utilitzar el romanent positiu que havia deixat l’anterior equip de govern d’ERC per tornar crèdit. Ara però sembla que l’Ajuntament no hi està disposat. Potser simplement es tracta de defensar l’autonomia local del Ajuntaments  però no ens va quedar clar de l’argumentació del Sr. Noguer. 

Recordem que la liquidació del 2011 es va tancar en 1.849.738,25€. Un cop restats els ingressos de dubtós cobrament,  les obligacions reconegudes d’exercicis tancats i el dèficit acumulat des de que CiU governa la ciutat (-753.000€), el resultat va quedar encara positiu en 729.035,05€. Aquesta xifra ha estat possible ja que l’equip de govern de CiU més en Jordi Bosch “Barraca” va cedir a la companyia d’aigües infraestructures relacionades amb l’aigua potable a canvi d’1 milió d’euros, que recuperarà amb la facturació dels rebuts durant els propers quinze anys. Ha estat un romanent positiu tret directament de la butxaca dels banyolins/es, sense que serveixi per millorar el servei d’aigua potable.

 Foto: Ràdio Banyoles - www.radiobanyoles.cat

Vist això, tal i com hem anat repetint en diverses ocasions el nostre grup no veu gens clar que l’Ajuntament de Banyoles hagi de fer guardiola a partir dels impostos dels ciutadans i ciutadanes en èpoques de grans dificultats a les llars. Quin sentit té fer “un racó” per futures adversitats quan aquestes estan passant avui mateix. L’alcalde, en el Ple de la liquidació, va presumir d’haver fet guardiola. Encara no ha passat un mes, i ara el govern decideix polir-se tot el romanent deixant l’anomenada guardiola a 0€.
Per tots aquests motius el nostre grup es va abstenir en la votació sobre la modificació de crèdits i aplicació dels romanents de l’exercici 2011.

Junts per Banyoles ens vàrem abstenir perquè entenem que l’ajuntament ha d’aplicar els romanents positius i no pas tenir una guardiola de mig milió d’euros. Per una altra banda no compartim precisament que es deixi a zero el romanent. Sempre hem manifestat que valors d’entre 100.000 i 200.000€ haurien d’estar disponibles durant l’any en curs per poder anar rectificant les partides pressupostàries, si és el cas. Tampoc estem d’acord que s’actuï a corre-cuita només per un rumor que ha sortit publicat en un diari, i que acaba per fer prendre una decisió d’urgència de situar pràcticament tot el romanent en una partida pont a l’espera de que l’equip de govern sàpiga a quines partides aplicar-ho realment. 
Al nostre entendre, quan ja estem entrats al mes d’abril , el govern de la ciutat ja hauria de tenir clar on ha d’aplicar el romanent positiu, a quines obres o serveis.
Hem de recordar que durant aquest 2012 l’ajuntament recaptarà de l’IBI uns 500.000€ més del previst donat l’increment del 14,5% de l’impost. Uns diners que no estàven pressupostats  i que portaran a obtenir un nou superàvit. Amb aquest escenari encara s’entén menys aquesta postura, ja que l’ajuntament disposaria dels diners suficients per poder realitzar o completar obres i serveis pendents.

Per altra banda també es va recordar a l’equip de govern que no té cap mena de lògica demanar un préstec a La Caixa de 550.000€ abans d’acabar l’any 2011, quan per una altra costat es tancava l’exercici 2011 en 1,8M€ de superàvit. S’estan pagant unes despeses financeres d’aquesta operació de crèdit sense cap necessitat donat el resultat positiu de la liquidació. Al nostre entendre una molt mala previsió que ens fa encarir els impostos locals.