Ple Ordinari de Maig – 28/05/2012


El passat dilluns 28 de maig a un quart de nou del vespre va tenir lloc el Ple Ordinari d’aquest mes a l’Ajuntament de Banyoles.

Els temes de la comissió de presidència van obrir, com és habitual, el debat del plenari. Es va donar compte, corregint algunes errades, de l’acta del ple anterior com també de les Resolucions d’Alcaldia des de l’anterior sessió plenaria.

L’única comissió informativa del dia va ser la de serveis territorials. El primer punt de l’ordre del dia va consistir en ratificar la decisió de desestimar una al·legació al concurs de gestió de la barca de passeig presentada fora de termini. En el següent punt de la comissió es van afegir diverses modificacions en el reglament d’usos del Pla General de Banyoles. Els modificacions eren de poca rellevància però de naturalesa diversa. Per una banda la regulació de les activitats que es poden fer als soterranis i per l’altra l’adaptació a la normativa europea de la llei que regulava les activitats comercials al barri de la Fraga. Davant d’aquestes modificacions sistemàtiques al Pla General el nostre grup va recalcar que cal afrontar el Pla General de forma urgent per tal de d’adaptar-lo a les noves necessitats. En la votació el nostre grup es va abstenir.

Després d’aquest únic tema es va passar a les mocions. En aquest apartat Junts per Banyoles va presentar, a través del regidor Xavi Bosch, una moció en que s’insta l’Ajuntament a col·laborar en la iniciativa popular europea per tal que els nous estats sorgits d’estats membres de la Unió Europea puguin, si així ho desitgen, continuar formant part de la Unió Europea de ple dret.  La moció es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups, inclòs l’equip de govern. Sorprenenment el grup de CiU, a l’hora de defensar la seva posició, va dedicar-se a criticar la roda de premsa que Junts per Banyoles havia fet uns dies abans. Tot i les crítiques van votar a favor de la iniciativa.

La següent moció la vam presentar conjuntament el nostre grup i la CUP. Es tractava d’una moció per tal de donar suport a la campanya popular #novullpagar que reclama la revisió de les concessions administratives a les autopistes catalanes tenint en compte que ja estan amortitzades i són un greuge comparatiu pel nostre país. La moció no va poder ser aprovada pel vot negatiu de l’equip de govern de CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch “Barraca”.

Foto: Ràdio Banyoles - www.radiobanyoles.cat


Després de les mocions, i com ve sent habitual per part de l’equip de govern va entrar a ple un tema d’urgència que es va acabar convertint en el tema més important del plenari.

Davant la situació de desert en el concurs per a l’adjudicació del servei de barca turística a l’estany l’equip de govern va posar a debat un nou plec de clàsules per tal d’intentar, almenys en un segon intent que algunes empreses es presentin al concurs.

Les principals novetats respecte el concurs anterior són que s’elimina l’amortizació anticipada requerida de 100.000€ i que la taxa del bé comunal passa de 0,30€ a 0,15€.

El nostre grup sempre ha criticat les presses de l’equip de govern en la gestió d’aquest concurs. Si bé és veritat que tots els grups estem d’acord que la barca de passeig és un dels emblemes turístics de la ciutat l’equip de govern ha tingut dos anys per preparar el concurs i ho ha deixat per última hora. Si en aquesta segona volta es presenta algun concursant potser hi haurà barca a mitjans de juliol.

D’altra banda, el nostre grup va criticar que l’equip de govern digui una i altra vegada que la barca no costa res als banyolins i banyolines. No és cert, ja que de moment – i amb aquest nou concurs encara amb més evidència – el cost de la barca l’han suportat les arques municipals i serà així almenys pels propers 16 anys en que el concessionari anirà amortitzant aquesta inversió del consistori.
A més, cada cop que l’ajuntament porta a ple algun aspecte del concurs és una oportunitat perduda per arreglar el que ens sembla, des de junts per Banyoles, un error en la situació de l’embarcador. Continuem no veien clara la ubicació proposada per l’equip de govern i aquest no ha fet cap gest per apropar posicions.

La nova concessió administrativa es va acabar aprovant d’urgència i fent valdre un cop més la majoria absoluta per davant del consens i l’acord.  

El plenari va acabar com sempre amb el torn de precs i preguntes en que el nostre grup va aprofitar per preguntar sobre l’aprovació del pla del Sota Monestir, que va estar a punt d’anar a ple però va ser desestimat a l’últim moment o l’atenció en català al museu darder.