Ple Extraordinari i Urgent – 02/08/2012


El dia dos d’agost vam tenir, un cop més per temes relacionats amb la barca de passeig a l’estany, una sessió plenaria extraordinària i urgent.

En aquest cas el punt de l’ordre del dia va ser l’adjudicació administrativa de la concessió a l’empresa Naviliera les Goges, amb seu a Girona, com a guanyadora del concurs públic.

El nostre grup en primer lloc va voler manifestar la felicitació i els millors desitjos d’èxit per a l’empresa concessionària destacant la dificultat d’engegar negocis en els temps que corren.

Dit això, Junts per Banyoles va voler mostrar un cop més, i sense entrar en debats anteriors, que ni el procés, ni la ubicació de l’embarcador, ni la despesa generada amb la compra de l’embarcació ens semblen correctes i més aviat semblen fruit de la precipitació, la improvització i la poca sensibilitat. S’ha tingut massa temps abans per justificar les preses i els despropòsits d’aquests últims mesos.

D’altra banda, el nostre grup troba molt poc correctes les afirmacions de l’equip de govern quan diu que la barca no ha costat res a la ciutat. Amb l’adjudicació queda definitivament clar que el concessionari només aportarà 12.000€ d’entrada i que per tant en els següents 16 anys, mentre es va amortitzant, el consistori haurà avançat més de 300.000€ per a la compra i posada en marxa de l’embarcació.

Per tots aquests motius, el nostre grup va votar en contra del punt per tal de manifestar el seu desacord en tot el procés. 

Ple Ordinari de Juliol - 30/07/2012


Dilluns passat, 30 de juliol, va tenir lloc a l’Ajuntament de Banyoles el ple ordinari mensual.

En comissió de presidència, el primer punt de l’ordre del dia,  va aprovar consistir en aprovar l’acta de la sessió anterior, les resolucions d’alcaldia i l’informe de morositat.

La següent comssió informativa va ser la de l’alcadia. En aquesta es va aprovar la Sol·licitud al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a la concessió d’una subvenció en l’àmbit de la convocatòria per a Ajuntament de menys de 20.000 habitants. També en aquesta comissió es va donar compte de de l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic d’estacionament controlat de vehicles i del servei de suport tècnic a la retirada de vehicles de la via pública. L’empres adjudicatària és la mateixa que ja presta el servei actualment.

La comssió informativa de serveis a les persones presentava la ratificació del Pla Local de Joventut. Aquesta eina ha de ser el marc estratègic per tal de desenvolupar la polítiques de joventut del nostre municipi. Des del nostre grup vam defensar que el pla que es presenta és una eina molt més realista que l’anterior, que com nosaltres ja vam preveure només s’ha pogut executar molt parcialment. De la mateixa manera vam ser crítics amb el fet que un pla no és més que unes intencions i que caldrà veure fets per tal de saber si l’Ajuntament està fent millor la seva feina que en l’anterior. Vam reclamar una sacsejada a l’Àrea de Joventut per tal de donar-li més dinamisme i poder d’aquesta manera interactuar d’una millor manera amb el joves de la ciutat. El nostre grup va votar a favor del Pla amb la condició que l’equip de govern hi posi tot el que té de la seva part per tal de dinamitzar-lo molt millor que l’anterior.

Foto: Ràdio Banyoles - Espai Jove Cal Drac

La següent comissió va ser la serveis territorials en que es van resoldre les al·legacions a la modificació d’usos aprovada en l’anterior ple del consistori.
Finalment, en la comssió d’administració general i hisenda es varen aprovar els festius locals per l’any 2013 i també la supressió i modificació d’alguns fitxers de dades de l’Ajuntament de Banyoles en compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal.

Pel que fa a les mocions, la CUP en va presentar tres: una exigint la retirada del símbols franquistes a la ciutat de Banyoles, una per donar ús al solars no edificats i una demanat, un any més, que l’estelada onegi a l’Ajuntament l’onze de setembre. Tot i els vots a favor del nostre grup a les tres mocions l’equip de govern va votar en contra de les tres. És especialment greu que Banyoles, format part de la xarxa de municipis per a la independència, no pugui aprovar la moció sobre l’estelada al balcó l’onze de setembre. Les reivindicacions nacionals, com ja ens tenen acostumats, van molt grosses a l’equip de govern. El grup IC-V independents de Banyoles va presentar una moció de repulsa a la pujada de l’IVA que es va aprovar per unanimitat.

En el torn de preguntes el nostre grup es va queixar de la no visualització de cap símbol català i la poca presència identitària del nostre país en el passada prova internacional de rem júnior de la ciutat. Es va reclamar també que es corregeixi el pas de vianants del carrer Sant Roc per la seva prerillosita i es va reclamar que s’investiguin d’on provenen les males olors que últimament s’han sentit al front d’estany.