Ple Extraordinari i Urgent – 02/08/2012


El dia dos d’agost vam tenir, un cop més per temes relacionats amb la barca de passeig a l’estany, una sessió plenaria extraordinària i urgent.

En aquest cas el punt de l’ordre del dia va ser l’adjudicació administrativa de la concessió a l’empresa Naviliera les Goges, amb seu a Girona, com a guanyadora del concurs públic.

El nostre grup en primer lloc va voler manifestar la felicitació i els millors desitjos d’èxit per a l’empresa concessionària destacant la dificultat d’engegar negocis en els temps que corren.

Dit això, Junts per Banyoles va voler mostrar un cop més, i sense entrar en debats anteriors, que ni el procés, ni la ubicació de l’embarcador, ni la despesa generada amb la compra de l’embarcació ens semblen correctes i més aviat semblen fruit de la precipitació, la improvització i la poca sensibilitat. S’ha tingut massa temps abans per justificar les preses i els despropòsits d’aquests últims mesos.

D’altra banda, el nostre grup troba molt poc correctes les afirmacions de l’equip de govern quan diu que la barca no ha costat res a la ciutat. Amb l’adjudicació queda definitivament clar que el concessionari només aportarà 12.000€ d’entrada i que per tant en els següents 16 anys, mentre es va amortitzant, el consistori haurà avançat més de 300.000€ per a la compra i posada en marxa de l’embarcació.

Per tots aquests motius, el nostre grup va votar en contra del punt per tal de manifestar el seu desacord en tot el procés.