QUINS MALS NEGOCIADORS!

Diuen que el bon negociador és aquell que arriba a acords mútuament convenients entre les parts. Convençuts d’aquesta premissa el nostre grup cada cop veiem més perdut l’equip de govern.

L’anterior legislatura va acabar, com tots recordem, amb el famós conflicte de l’aigua. L’equip de govern va intentar modificar, negociant amb l’empresa Aigües de Banyoles, un nou model de gestió per al servei de proveïment d’aigües públiques. La incapacitat per explicar clarament la operació va fer enrere la seva proposta d’empresa mixta i l’operació va quedar simplement en un avançament de cànon. Un intent fallit de negociació entre l’equip, Aigües de Banyoles i la resta de grups municipals que va encallar el procés i va estroncar les intencions de l’equip de govern.

Els següent cas de mala negociació el trobem en la compra de la barca de passeig. L’equip de govern es va embolicar en una operació en que la manca de capacitat de negociació va acabar amb la barca a Mallorca, un regidor perseguint-la cap allà i un encariment més enllà dels 300.000 € pel retorn de la barca a l’estany.Un tercer cas de mala negociació, i més recent, és el nou concurs per a la concessió de la gestió de l’Escola de Municipal de Música de la ciutat. En aquest cas, una mala negociació a l’hora d’encarar el procés de contractació pública va provocar que l’empresa que havia dut l’escola fins el moment amb un èxit extraordinari acabes no presentant-se al concurs públic. Potser aquesta empresa no hagués acabat essent l’adjudicatària, això no ho podem saber, però si més no s’haurien d’haver posat les condicions per tal que es presentés.

Cada cop que apareix una negociació nova que cal afrontar l’equip de govern acaba en una història de passadissos, complicacions i conflictes. Cada cop sembla més difícil que l’equip de govern arribi a acords i no només amb els demés grups polítics.


Amb temes tan importants a sobre la taula com el Sota Monestir i el nou Pla d’Urbanístic de la ciutat aquesta incapacitat negociadora ens preocupa especialment i ens fa pensar que Banyoles comença a necessitar, després de dues legislatures, canvis importants al capdavant de l’Ajuntament.