EL BOLI BLAU O COM NO ES PODEN ESQUIVAR SEMPRE LES RESPONSABILITATS

El recent conflicte en la contractació del projecte socioeducatiu del Boli Blau, al barri de la Farga, ha posat de manifest, un cop més, la manca de responsabilitat de CiU a Banyoles i al Consell Comarcal.

El passat Ple Ordinari de l’Ajuntament de Banyoles vam poder sentir el Sr. Costabella, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Banyoles amb dedicació exclusiva i Vicepresident responsable de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, dient que ell no sabia res de temes de contractació del Boli Blau. Uns dies després, al Ple del Consell Comarcal, el Sr. Xargay, president de la institució, va dir que el Boli Blau era un tema totalment tècnic i que no entenia el rebombori polític. 

 Font: Ràdio Banyoles

Des del nostre punt de vista, el Boli Blau és molt més que una contractació tècnica o un conflicte laboral. D’entrada, és una de les peces més importants de la política de cohesió i desenvolupament comunitari al barri de la Farga i, com a tal, no entenem com l’Ajuntament de Banyoles pot traspassar aquest servei al Consell Comarcal perdent així el control directe d’una intervenció socioeducativa tan essencial

Tampoc entenem la falta de tacte a l’hora de posar el servei a pública concurrència basant la selecció única i exclusivament a criteris econòmics. Per nosaltres, aquesta intervenció havia d’estar avalada per un projecte tècnic de qualitat més enllà del que pugui costar.

Per tot això, i més enllà del conflicte laboral i social que s’ha desencadenat innecessàriament, creiem que l’Ajuntament està eludint les seves responsabilitats. El procés podia haver estat molt més polit i, un cop ha esclatat el conflicte, ens hagués agradat veure els màxims responsables polítics donant més explicacions i menys excuses.

David Juan
Regidor Junts per Banyoles

UNA OPORTUNITAT PERDUDA

Per si algú no se n’havia adonat, la Plaça de Sant Pere de Banyoles ha estat remodelada. Una mica de moviment de terra, bancs nous i la tala d’algun arbre ha estat la gran proposta realitzada per l’equip de govern. Lluny queda, doncs, el projecte d’acostar la plaça a la zona de les voltes. Lluny queda la possibilitat d’aprofitar-la de veritat. De què serveix tenir una plaça que ningú utilitzarà? I és que no s’han de tenir gaires nocions de tarot per a saber que molt poques persones hi passejaran, molts pocs nens hi jugaran o pocs jubilats s’asseuran en aquells nous bancs a fer-hi petar la xerrada, senzillament per la perillositat que suposa el seu accés.


Cal recordar que molts dels visitants que venen a gaudir del nostre estany utilitzen aquesta via per accedir-hi i que el projecte inicial d’enganxar la plaça als comerços, fent passar els vehicles per la part que toca la pista de bàsquet, hagués canviat molt la visió que poden copsar d’aquesta part de la ciutat. Un indret que hagués proporcionat molta vida, amb nens que hi haurien pogut jugar, els adults passejar, als comerços beneficiar o on s’haurien pogut haver traslladat festes i activitats. En definitiva, el centre neuràlgic del barri, socialment i econòmicament parlant. Per tant doncs, i una altra vegada per falta de valentia política, hem perdut una oportunitat.

Xavier Bosch
Regidor Junts per Banyoles


PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES - FEBRER'14

Sens dubte, el punt més important del darrer ple, celebrat el passat 24 de febrer, ha estat l'aprovació definitiva del Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Banyoles. Un punt al que hem votat a favor després que l'equip de govern hagi acceptat la majoria de les al·legacions que vam presentar a l'escrit inicial i al que havíem votat en contra. Per al nostre grup, el més important és que tota la documentació i reglamentació referent a l'aigua de la ciutat reflecteixi la singularitat i particularitat del nostre preuat bé comunal: l'Aigua de l'Estany. Si bé haguéssim preferit que quedés més palès a l'articulat, el text final ens ha semblat acceptable.

Vam optar per l'abstenció al tancament del Pressupost de 2013, amb la liquidació i aplicació de romanents. Per molt que el regidor s'esforci a explicar quina és la seva "política pressupostària", el cert és que la llei d'estabilitat pressupostària que el govern espanyol imposa als ajuntaments condiciona de dalt a baix les finances municipals. Tan és així, que la liquidació d'enguany es configura a partir del que la llei obliga pel que fa provisió d'impagaments i tresoreria. El superàvit d'1,2 milions d'euros no és més que un reflex de la intervenció estatal. Finalment, l'ajuntament haurà de finançar 750.000€ d'inversions a crèdit, tot i el superàvit, amb la despesa que això representa, per exemple, en interessos. 
 
Menys polèmiques van ser la resta de punts del dia, donant, en totes elles, el nostre vot favorable. Per un costat, la iniciació de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local. Així, Banyoles es suma a la majoria d'ajuntaments catalans que tramitaran un recurs legal a la nova Llei reguladora de l'Administració Local que prepara el govern espanyol – intervenint de nou i retallant el principi d'autonomia local -. Junts per Banyoles creu que cal una protesta enèrgica i conjunta a aquestes agressions, i vam votar-hi a favor malgrat el discurs conformista de l'equip de govern i la poca fe que van transmetre en el recurs.

Com no podia ser d'altra manera, es van aprovar per unanimitat la moció per a la retirada de l'avantprojecte de llei de protecció de drets del concebut i la dona embarassada del PP. I també per unanimitat, la moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Munidal de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Al torn de prec i preguntes, Junts per Banyoles va demanar explicacions a l'equip de govern sobre la situació del pacte existent entre la promoció d'habitatges de l'antic Cisne i el possible hotel a la zona de la Vila Olímpica. El regidor no va aclarir si s’acabaria fent l’hotel, després de més de dos anys de demora. 
 
El nostre grup també va demanar quina previsió hi havia per executar el reglament de pesqueres que el R.A.E. preveia que havia d'estar desenvolupat l'any passat. El regidor ens va contestar que ho estaven mirant per incloure dins el POUM.

Un altre aspecte que es va tractat al darrer ple és, a pregunta del grup d'ICV, referent a les noves pilones dissenyades pel regidor en dedicació exclusiva Jordi Bosch "Barraca". L'Alcalde va afirmar que se'ns passaria el cost però que "no es pot tallar la iniciativa dels regidors". 

Finalment, en el torn de preguntes obert al públic, el Tinent d'Alcalde i Vicepresident del Consell Comarcal, Lluís Costabella – amb dedicació exclusiva i sou d'acord amb la responsabilitat – va afirmar que desconeixia tots els temes laborals que envoltaven el cas del Boli Blau. Des del nostre grup, voldríem que els polítics amb la responsabilitat que exerceix el senyor Lluís Costabella estiguessin més atents i es responsabilitzessin de les actuacions que es deriven de les seves àrees.