PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES - FEBRER'14

Sens dubte, el punt més important del darrer ple, celebrat el passat 24 de febrer, ha estat l'aprovació definitiva del Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Banyoles. Un punt al que hem votat a favor després que l'equip de govern hagi acceptat la majoria de les al·legacions que vam presentar a l'escrit inicial i al que havíem votat en contra. Per al nostre grup, el més important és que tota la documentació i reglamentació referent a l'aigua de la ciutat reflecteixi la singularitat i particularitat del nostre preuat bé comunal: l'Aigua de l'Estany. Si bé haguéssim preferit que quedés més palès a l'articulat, el text final ens ha semblat acceptable.

Vam optar per l'abstenció al tancament del Pressupost de 2013, amb la liquidació i aplicació de romanents. Per molt que el regidor s'esforci a explicar quina és la seva "política pressupostària", el cert és que la llei d'estabilitat pressupostària que el govern espanyol imposa als ajuntaments condiciona de dalt a baix les finances municipals. Tan és així, que la liquidació d'enguany es configura a partir del que la llei obliga pel que fa provisió d'impagaments i tresoreria. El superàvit d'1,2 milions d'euros no és més que un reflex de la intervenció estatal. Finalment, l'ajuntament haurà de finançar 750.000€ d'inversions a crèdit, tot i el superàvit, amb la despesa que això representa, per exemple, en interessos. 
 
Menys polèmiques van ser la resta de punts del dia, donant, en totes elles, el nostre vot favorable. Per un costat, la iniciació de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local. Així, Banyoles es suma a la majoria d'ajuntaments catalans que tramitaran un recurs legal a la nova Llei reguladora de l'Administració Local que prepara el govern espanyol – intervenint de nou i retallant el principi d'autonomia local -. Junts per Banyoles creu que cal una protesta enèrgica i conjunta a aquestes agressions, i vam votar-hi a favor malgrat el discurs conformista de l'equip de govern i la poca fe que van transmetre en el recurs.

Com no podia ser d'altra manera, es van aprovar per unanimitat la moció per a la retirada de l'avantprojecte de llei de protecció de drets del concebut i la dona embarassada del PP. I també per unanimitat, la moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Munidal de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Al torn de prec i preguntes, Junts per Banyoles va demanar explicacions a l'equip de govern sobre la situació del pacte existent entre la promoció d'habitatges de l'antic Cisne i el possible hotel a la zona de la Vila Olímpica. El regidor no va aclarir si s’acabaria fent l’hotel, després de més de dos anys de demora. 
 
El nostre grup també va demanar quina previsió hi havia per executar el reglament de pesqueres que el R.A.E. preveia que havia d'estar desenvolupat l'any passat. El regidor ens va contestar que ho estaven mirant per incloure dins el POUM.

Un altre aspecte que es va tractat al darrer ple és, a pregunta del grup d'ICV, referent a les noves pilones dissenyades pel regidor en dedicació exclusiva Jordi Bosch "Barraca". L'Alcalde va afirmar que se'ns passaria el cost però que "no es pot tallar la iniciativa dels regidors". 

Finalment, en el torn de preguntes obert al públic, el Tinent d'Alcalde i Vicepresident del Consell Comarcal, Lluís Costabella – amb dedicació exclusiva i sou d'acord amb la responsabilitat – va afirmar que desconeixia tots els temes laborals que envoltaven el cas del Boli Blau. Des del nostre grup, voldríem que els polítics amb la responsabilitat que exerceix el senyor Lluís Costabella estiguessin més atents i es responsabilitzessin de les actuacions que es deriven de les seves àrees.