ELS INTERESSOS URBANÍSTICS SÓN INSACIABLES.

S’estan acabant les obres de remodelació del carrers de la Barca/Estany/Vallespirans. Una reivindicació del nostre grup des de l’inici de la legislatura. Però per a nosaltres la remodelació no era tant un projecte vàlid per si mateix sinó que formava part d’un plantejament més ambiciós: la connexió fàcil i atractiva entre la ciutat i el front d’Estany.
Aquesta connexió no està resolta. La remodelació del carrer de la Barca s’acaba al carrer de Sardana, amb molt de trànsit de cotxes, que cal travessar per arribar a l’estany. Però quan finalment s’arriba a l’estany, ens trobem amb un espai indefinit, urbanísticament mal resolt, ocupat per places d’aparcament, amb solars sense edificar o amb edificacions inacabades per incompliment d’ordenances. Tot plegat, un nyap. El cas de l’antic “El Cisne” és exemple paradigmàtic. El 29 d’octubre de 2011, Junts per Banyoles va dir:

No ens agrada la resolució del ple (només amb els vots favorables de l’equip de govern i els vots contraris de tota l’oposició) que permet construir 7 habitatges en l’espai de l’antic “El Cisne”.
Creiem que és un error greu que beneficia uns interessos privats però no aporta cap avantatge a Banyoles ni als banyolins.  Tot el contrari: és una decisió que condicionarà negativament aquell espai .
Ni ens falten habitatges, ni afavorirà el turisme,  ni ajudarà a millorar el front d’Estany.

Això ho escrivíem el 2011. El febrer del 2014 tornàvem a insistir-hi:

Ja ho vam dir....
Quan en el ple del juliol del 2011 es va aprovar (amb els vots en contra de Junts per Banyoles) la modificació d’usos d’aquell espai i, posteriorment, en un altre ple, el 6 de febrer del 2012, una modificació del Pla General per fer possible la construcció d’uns apartaments en el terreny que havia ocupat l’antic “El Cisne”, ja vam dir que era una operació feta a mida, però no pas a mida de les necessitats dels Banyolins sinó del promotor que volia construir-hi.
L’operació es plantejava en els següents termes. Un promotor havia adquirit el solar de l’antic “El Cisne” per a fer-hi un hotel. Una vegada adquirit havia constatat que era petit per fer-hi el tipus d’hotel que volia. Des de l’ajuntament se li va proposar construir l’hotel en el solar destinat a aquestes funcions que ja estava planejat des de l’etapa olímpica. El promotor va acceptar però va adduir que com que ja tenia el solar de “El Cisne” i no hi podia fer l’hotel que li requalifiquessin i hi faria uns apartaments.
Però curiosament la torna (els apartaments) es va convertir en el plat fort i de seguida es van començar les obres.
I l’hotel? S’hi va posar un cartell, fins i tot es va encarregar un projecte però després de dos anys el més calent és a l’aigüera. El desitjat hotel no s’ha construït.
Això si, els apartaments ja estan a punt d’acabar-se i esperant compradors, i el front d’Estany més hipotecat per la funció de promoció turística que voldríem que tingués.

I què ha passat ara? Doncs que el constructor no n’ha tingut prou d’obtenir la requalificació i de no complir el pacte de construir l’hotel sinó que ha edificat uns 124 m2 més del que estava projectat. L’actual equip de govern d’en Miquel Noguer, al prioritzar una vegada més els interessos privats per sobre dels públics, n’ha sortit escaldat. Ho vam dir i repetir, però amb majoria absoluta les nostres propostes cauen al buit. I com sempre, els veritables perjudicats en som els banyolins i les banyolines. Els interessos urbanístics són insaciables.

Roser Masgrau.
Candidata a l'alcaldia de Banyoles.

                                    Promoció d'habitatges al solar de l'antic "El Cisne"