EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL BÉ COMUNAL DE L’ESTANY DE BANYOLES

En el ple del 5 de febrer es va presentar, per ser aprovat inicialment, la delimitació del bé comunal de l’estany de Banyoles, en una primera fase que afectava només els terrenys dins del terme municipal de Banyoles.

Es va aprovar només amb els vots de l’equip de govern. Junts per Banyoles i tota l'oposició hi va votar en contra.

Junts per Banyoles vam presentar al·legacions i ens han estat rebutjades en la seva totalitat. Creiem que són uns fets greus i transcendents per Banyoles.

Des de l’any 1992 tots els ajuntaments que hi ha hagut a Banyoles han reivindicat el bé comunal i han fet de la seva excepcionalitat un tret identitari més. Pocs pobles el tenen, el seu origen l’hem d’anar a buscar en època medieval, i la majoria de casos de bé comunal van quedar suprimits amb les lleis de desamortització del s. XIX. És una relíquia del passat i un valor a preservar, com ho pot ser una obra d’art, un retaule o el dret civil català.

No ha estat fàcil reivindicar-lo durant aquests anys. Recordem que fa poc l’ACA reclamava els drets sobre l’aigua de l’estany i volia cobrar el cànon de captació.  Els límits del bé comunal en els textos antics queden molt imprecisos: “els estanys i els terrenys dels voltants i els recs que en surten”. Per això calia una delimitació, i des del 2001 estava pendent fer-la. Però calia fer-la bé.

L’equip de govern ha actuat amb precipitació, sense buscar ni tenir cap consens entre tots els grups polítics ni plantejar-ho com un procés participatiu de tots els ciutadans, que són els únics i legítims propietaris del bé comunal. Els propietaris del bé comunal són tots els banyolins i banyolines i no només l’equip de govern.

Si volem mantenir aquest dret sobre l’aigua de l’estany i territoris que l’envolten, si volem preservar el dret sobre l’aigua i els aqüífers, si volem mantenir aquest bé comunal, ho hem de fer amb criteris inclusius i no anar retallant per aquí i per allà segons interessos i pressions. I fer-ho al voltant de tot l’estany i amb una col·laboració estreta i generosa amb Porqueres.

Si des de Banyoles no respectem i no procurem blindar el bé comunal, qui ens el respectarà?

El nostre compromís de Junts per Banyoles per la propera legislatura és crear un ens independent amb tècnics i experts en el qual hi participi també Porqueres, ja que una bona part del bé comunal es troba en el seu terme municipal. Aquest haurà d’elaborar un projecte de delimitació, i posteriorment s’haurà de consultar a la ciutadania.

Un procediment molt diferent del que ha fet l’actual equip de govern.