DISCURS D'INVESTIDURA DEL MANDAT 2015-2019

Iniciem un nou període de legislatura amb una ferma i sòlida voluntat de servei cap a Banyoles, perquè només entenem la política com a servei a la ciutadania. Nosaltres hauríem volgut que fos una legislatura diferent, sense majories absolutes i en un context d’entesa i pactes. No ha sigut així, els vots obtinguts no ho han permès, però malgrat el legítim dret de la majoria cal que valorem, i nosaltres ho hem de fer especialment, els més de 2100 vots aconseguits el passat 24 de maig, que són vots de ciutadans i ciutadanes que volien i volen un canvi de rumb i un canvi de model de ciutat.

Des de Junts per Banyoles iniciem aquest nou mandat amb la responsabilitat i la força que ens donen aquests vots. Tenim la convicció, per la confiança que s’ha dipositat en el nostre equip, que la voluntat de construir una nova Banyoles representa una part important de la ciutat i, malgrat ens hagués agradat poder desenvolupar-ho des del govern, treballarem de valent i amb intensitat per poder-ho reivindicar des de la oposició.

Nosaltres, durant els propers 4 anys, donarem la nostra visió, el nostre parer, davant els temes que s’aniran presentant i defensarem el nostre model de ciutat.  Un model marcat pel treball diari en la participació de la ciutadania, per afrontar amb una visió global els temes de ciutat, una major cohesió social entre tots els ciutadans i un suport sense dubte ni fisures al procés d’independència de Catalunya.En aquest mandat hi ha uns quants temes, amb el Pla General al davant, que creiem que requeriran d’un consens molt més ampli que la majoria d’un sol partit i per tant volem deixar molt clar què implica per nosaltres el consens.

Sabem molt bé, per l’experiència viscuda aquests últims anys, que el diàleg de l’equip de govern és només informatiu i no pas de debat polític ni de suma de models. Dialogar, debatre i pactar implica fer-ho amb temps, sense presses i saber cedir per millorar i no tenir por de reconèixer que les coses, sovint, es poden fer millor amb les idees de tothom. En els darrers vuit anys, malgrat els nostres reiterats intents, aquesta confluència de models i la voluntat de sumar projectes no ha existit. Només hem estat informats i emplaçats a aplaudir les decisions de l’equip de govern sense poder ni incidir-hi ni participar-hi. Si seguim per aquest camí per a nosaltres serà impossible poder acordar, per exemple, un nou Pla General.

Demanem el consens en l’elaboració d’aquest nou Pla General, perquè no creiem que s’entengui que un pla de llarg abast, de durada i projecció llarga, només compti amb els vots de l’equip de govern. Demanem generositat i voluntat de fer una ciutat pensant amb el màxim de gent possible i amb la màxima participació.

Hi ha també unes quantes propostes que creiem són importants per la ciutat i que caldria tirar endavant el més aviat possible i són:

  • Recuperar el lideratge de Benestar Social, que el regidor de Benestar Social de Banyoles estigui també al Consell Comarcal i pugui tenir una actuació molt més directa i eficaç donat que és Banyoles. de tota la comarca, la que més aporta i la que més ajudes ha de donar.
  • Activar i fer possible com més aviat millor la ubicació i posterior construcció d’un centre cívic o hotel d’entitats. Banyoles necessita un espai per donar un nou impuls a la vida cultural i associativa de la ciutat. En aquest espai caldria situar-hi també la nova biblioteca que la ciutat necessita i creiem que caldria situar-ho en un lloc cèntric i que estigués obert a una plaça o espai verd, de fàcil accés per als usuaris i crear així un espai agradable, que creï sinergies i dinamitzi culturalment i econòmicament l’entorn..
  • Front d’estany. És un altre tema recurrent i de gran importància i trascendència futura. Després de les obres realitzades al carrer de la Barca, cal continuar en la política de facilitar i afavorir l’aproximació de la ciutat a l’estany, allunyant el trànsit de cotxes del Front d’estany i afavorint-hi activitats vinculades amb el turisme i els visitants.
  • La vialitat és un dels altres problemes de la ciutat. La nostra proposta passa per descongestionar la ciutat amb la construcció de vials de comunicació més perifèrics i pacificar el centre, reduint-hi la circulació de cotxes. Cal també plantejar amb rigor i coherència una xarxa de carrils bici ben connectada i ben senyalitzada.
  • Un altre repte de la ciutat és la cohesió social que creiem que s’ha d’aconseguir a través de treballar en quatre àmbits: la cultura, l’esport, l’educació i l’accés i preparació al treball. Nosaltres creiem que la cohesió social es pot aconseguir afavorint  l’accés a la cultura, entesa en un sentit molt ampli, i això passa per crear uns bons equipaments culturals, com la nova biblioteca, afavorir la tasca de les entitats i incentivar la seva obertura cap a tots els sectors de la societat. I el mateix podem dir pel que fa a l’esport, que pot ser una gran eina d’integració i cohesió social i de creació de valors d’esforç, superació personal, companyerisme. I no cal dir que el món de l’educació l’hem de mimar especialment, donant suport a la tasca dels docents i posant tots els mitjans per impedir el fracàs escolar i ajudar a la preparació per al treball.
  • Creiem que cal replantejar el model turístic, plantejant una oferta molt rica i àmplia, amb una promoció conjunta de totes les activitats, una oferta diversa, que vagi més enllà de les activitats estrictament esportives i que posi en valor el patrimoni natural, arqueològic i artístic de la ciutat i el seu entorn.
  • I finalment recolzar sense fissures el procés d’independència de Catalunya a partir del ple suport a l’Associació de Municipis per la Independència.(AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), cal que l’Ajuntament assumeixi amb valentia i decisió tots els passos que caldrà fer des dels ajuntament en el procés que ens ha de dur a la independència. Com a exponent d’aquest compromís, la senyera ha de penjar del balcó de l’Ajuntament i l’estelada s’ha de posar en un lloc emblemàtic de la ciutat.Els propers quatre anys els volem i seran molt importants pel país i per Banyoles. Nosaltres, Junts per Banyoles-ERC  treballarem amb responsabilitat i coratge per fer-ho possible. Esperem que el nostre ajuntament estigui a l’alçada d’aquests reptes.

Roser Masgrau
Portaveu de Junts per Banyoles-ERC