UN CARTIPÀS QUE REPARTEIX CÀRRECS I NO PRIORITATS DE GOVERN

Des de Junts per Banyoles – ERC creiem que l’objectiu primer d’un cartipàs municipal hauria de ser organitzar un govern municipal que permeti afrontar el Pla de Mandat d’una candidatura. És a dir, determinar una organització per tal d’afrontar amb garanties les principals necessitats de la ciutat i fer-ho de la forma més eficient, més transversal i més coherent possible.

Tal com ja vam dir en el Ple d’Investidura, el nostre grup es presentava a les passades eleccions municipals amb unes prioritats molt clares:

1- Fer de la participació l’eina principal de relació amb els ciutadans: Treballar amb els barris, les entitats i els ciutadans i ciutadanes. Treballant en la pedagogia de la participació i fomentant-la dia a dia.

2- Planificar la ciutat de forma global: tirar endavant el Pla General amb urgència, millorar la mobilitat de la ciutat, debatre i impulsar la creació del Gran Centre Cultural i Hotel d’entitats, i millorar el Front d’Estany, entre altres aspectes.

3- Treballar la cohesió social de forma transversal: Educació, Cultura, Esport i l’accés al Treball han de ser quatre dels eixos bàsics per millorar la cohesió i la integració a la nostra ciutat.

4- Avançar cap a un model turístic més ampli amb una marca de ciutat més clara: Cal revisar i treballar amb més força la marca turística de la ciutat per tal de donar-la a conèixer més enllà de l’esport, i que se’n pugui beneficiar tota la ciutat.

5- Estar al costat del procés d’independència de Catalunya sense dubtes ni fissures.

Aquestes creiem que són les prioritats de la nostra ciutat, i sense oblidar el dia a dia, el nostre cartipàs hagués estat dissenyat per tal de respondre a aquestes necessitats.

La voluntat dels banyolins i banyolines ha fet que Convergència i Unió fos qui tingués l’encàrrec de governar i, per tant, és responsabilitat seva organitzar el govern.

No obstant això, per contraposar-lo al nostre model, voldríem fer notar els aspectes que ens semblen més allunyats del nostre plantejament:

-   En primer lloc, i en relació a la participació, no veiem bé que no sigui assumida per algun dels tinents d’alcalde o per la mateixa alcaldia per tal de fer-ne l’eina preferencial de relació amb els ciutadans. No es dóna a la participació la importància que nosaltres li hauríem donat.

-  En segon lloc, no trobem coherent que el primer tinent d’alcalde i responsable dels serveis territorials no sigui regidor d’urbanisme. Per nosaltres és una mostra que la Planificació General de la Ciutat no és una prioritat de l’equip de govern.

-     En tercer lloc, haguéssim trobat més adequat que la proposta de fer de la 2a tinent d’alcalde la responsable de Serveis Socials hagués anat més enllà i també hagués contemplat el control de l’àrea de Serveis a les Persones, cosa que hauria demostrat una voluntat de treballar la cohesió social des de tots els àmbits.

- Finalment, no entenem ni compartim que no hi hagi un regidor explícitament dedicat a vetllar pel compromís de l’ajuntament de Banyoles amb el procés d’independència de Catalunya.

Tenim la sensació que l’equip de govern s’ha configurat pensant més en els càrrecs que s’havien repartir o els famosos “equilibris interns” de la candidatura més que no pas en les necessitats de la ciutat i els projectes que hi han de donar resposta.

Òbviament no és el govern que nosaltres hauríem volgut per la nostra ciutat, no compartim les prioritats i per tant tampoc compartim l’organització que se’n fa.


DEDICACIONS I RETRIBUCIONS:


Fer clic a la imatge per veure en detall

Un dels compromisos de Junts per Banyoles-ERC en el programa electoral era “Revisarem i ajustarem les partides municipals relacionades amb les remuneracions del càrrecs electes”.

Aquest no era un compromís menor i seguim pensant que l’administració pública hauria de fer un esforç important per tal de fer gestos cap a la ciutadania.

Pel nostre grup “no augmentar” aquestes partides no és res meritori ja que la majoria dels ciutadans fa molt de temps que “no augmenten” els seus sous ni el seu nivell de vida. Més aviat al contrari; l’han reduït. Per això creiem que estem parlant d’un gest necessari.

Per exemple, prenent com a base els aproximadament 240.000€ anuals del total de les retribucions de tots els regidors i regidores, una rebaixa del 5% suposaria uns 12.000€. Alguns diran que això no és res, i estem d’acord que no canviarà el signe dels números de l’ajuntament, però sí que pot ajudar a millorar una mica algunes de les subvencions anuals de 300 o 500 euros que reben algunes entitats de la ciutat.

Si l’equip de govern no ho vol fer, cap problema, és el seu model, però nosaltres tenim l’obligació de contraposar-lo amb el nostre.

D’altra banda, pel que fa a les retribucions, el nostre grup considera que s’haurien de regir per dos principis: la transparència i el control públic.

Pel que fa a la transparència cal que expliquem les coses amb claredat. Cal que expliquem que una dedicació exclusiva a l’ajuntament són 3.087,15€ al mes per 14 mensualitats i que, per exemple, un 30% d’aquesta dedicació, la que cobrarà per posar també un exemple, el Sr. Comas, o la Sra. Massó, seran 926,15 € mensuals per 14 pagues.

No estaria de més que aquesta informació a més de passar per ple municipal fos publicada amb aquesta claredat al butlletí municipal i a la web de l’ajuntament. Així la oposició no ho hauria de fer públic.

Amb aquesta claredat cadascú podrà valorar si creu que aquestes retribucions són més o menys justes o si s’adeqüen a la realitat que viuen els ciutadans i ciutadanes de Banyoles.  Al  nostre entendre, com ja hem dit al principi de la nostra intervenció, podrien ser ajustades a la baixa tranquil·lament sense desmerèixer cap dels càrrecs.

Pel que fa al control públic, creiem que, pels imports que estem parlant, la ciutadania mereix saber quina és la feina concreta que es fa amb aquestes dedicacions. Cal que els regidors amb dedicació –total o parcial–, que en aquesta legislatura, i creiem que per primer cop en molt de temps, seran tots els del govern, facin públic el seu horari de dedicació a l’Ajuntament així com les hores en què estan al seu despatx per rebre l’oposició o els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin. Seria una exercici en benefici dels ciutadans, però també en benefici dels regidors i regidores que tenen una dedicació a l’Ajuntament i que podran justificar la seva feina amb molta més claredat. Creiem que qualsevol càrrec públic, i encara més els polítics, han de respondre davant la ciutadania per la feina feta. I per no dubtar que aquesta feina es fa, volem que es posi de manifest.

Per tot això, votarem en contra de l’assignació de retribucions dels membres de la corporació.


Abans d’acabar però, i aprofitant que avui s’ha configurat oficialment aquest nou govern, voldríem recordar a l’equip de govern que estem a disposició per tal de debatre propostes, no cal que esperin al ple per saber la nostra opinió, i també desitjar sincerament que tinguin molt d’encert en els seus càrrecs. No compartim les mateixes polítiques, com és obvi, però això no treu que tot el que es faci des del govern i des l’oposició es farà, esperem, en benefici de la ciutat de Banyoles i la seva ciutadania i per defensar el bé comú.