UN VOT FAVORABLE ALS PRESSUPOSTOS 2016

L’equip de govern ha presentat uns pressupostos que no serien els que nosaltres hauríem fet. Això és evident. 

Els vots que ens van donar els ciutadans de Banyoles no van ser suficients per trencar la majoria absoluta de CiU, però si que van ser-ho per a donar-nos forces per a lluitar i fer possible tot allò que suposi un acostament al nostre model de ciutat, en benefici de Banyoles i la ciutadania.

Al iniciar aquesta nova legislatura, després de valorar-ho en profunditat, hem cregut que podríem intentar una altra manera d’encarar-nos amb uns pressupostos que no són els nostres.  Ja ho hem dit en altres ocasions: el nostre model d’oposició ha de ser ferm en la discrepància però a la vegada constructiu  i que suposi un benefici per a la ciutat.

Per tot això vam adreçar a l’equip de govern unes propostes de modificació de la partida d’inversions del pressupostos d’aquest any. És en aquesta partida on nosaltres teníem una visió més diferent . Tot i que els moments que vivim  no són optimistes pel que fa a l’arribada de subvencions creiem que la situació de Banyoles està prou sanejada i que val la pena invertir més en la ciutat. La inversió és futur. Per això creiem, sent fidels al nostre model de ciutat, que les inversions haurien d’afrontar amb més valentia objectius de  renovació i ampliació d’equipaments  com  la biblioteca, el Gran Centre Cultural, millora de barris o la mobilitat.Aquestes són les propostes que ens han sigut acceptades:

Desdoblar la partida destinada a la construcció de la caserna de la Policia local en dues fases (anys 2016-17) i així alliberar la meitat de la  inversió  per a fer actuacions d’esponjament i millores al barri de la Farga. Proposta que creiem que s’adequa més a l’esperit del Pla de Barris.

    Ubicació i construcció de la nova biblioteca. En aquest pressupost només hi consta la redacció del projecte. Se’ns ha dit que la Generalitat fins l’any vinent no podrà aportar la seva part. La nostra proposta és que l’ajuntament, durant aquest any tingui una actitud activa en l’adquisició de locals o solars cèntrics on ubicar-hi aquest equipament. I que faci extensible aquesta recerca pel que fa a altres espais on ubicar-hi altres equipaments útils i necessaris per la ciutat, com ara, el Gran Centre Cultural. Incrementar el patrimoni urbà de la nostra ciutat és necessari i en aquests moments encara és assequible.

En la partida de reposició i millora de vies públiques la nostra proposta ha estat de dur a terme un traçat de carril bici (molt reivindicat des de fa temps) que respongui a uns itineraris pensats i útils i que garanteixin la seguretat de vianants i ciclistes.

Finalment una altra proposta ha estat crear un espai lliure per a passejar-hi els gossos.Una reivindicació que fa temps que s’arrossega. La proposta ha estat també acceptada i la seva realització es farà properament.

A aquestes propostes d'inversions s'hi afegeix també el compromís de fer una revisió conjunta de les ordenances del 2017 per tal que s’adaptin millor a criteris ambientals, de justícia, de responsabilitat, d’incentivació  i en definitiva de millora pels ciutadans de banyoles.

Aquestes són les propostes pactades, amb voluntat que siguin aportacions  que millorin la nostra ciutat. Limitades per la nostra força però que creiem recullen un ampli consens.

L’equip de govern ens les ha acceptades i per aquest motiu el nostre vot va ser favorable. Fem confiança a l’equip de govern i esperem que aquesta col·laboració pugui tenir continuïtat si davant els pressupostos de l’any vinent si el nostre balanç és, com esperem, positiu i satisfactori.