PUNTUALITZACIONS SOBRE LES DECLARACIONS DE L'ALCALDE SOBRE EL BÉ COMUNAL

Arrel de les manifestacions públiques de l’alcalde de Banyoles el nostre grup voldria aclarir i puntualitzar algunes de les seves afirmacions:


·         Ens acusa de crear  “alarma social”
Lluny de nosaltres fer-ho: només volem posar en coneixement dels banyolins i banyolines com s’està gestionant el bé comunal per part de l’equip de govern.

·         Diu que han augmentat els m2 de bé comunal
Cert.  I trobem molt bé que s’augmenti. Però no és aquesta la qüestió. El que no creiem adequat és que uns terrenys de bé comunal es desafectin i es converteixen en bé públic. I el més greu és que això ho faci l’Ajuntament i sense motiu justificat. La nostra posició és molt clara:  el bé comunal no el podem reduir.
I dient això només volem que es compleixi el que diu al RAE, Reglament d’activitats de l’estany, aprovat al 2010. En el capítol I, art. 2 diu: “L’estany és un bé comunal de la ciutat de Banyoles i, com a tal, l’Ajuntament pot fer ampliacions de l’actual àmbit d’aplicació, amb la salvetat que no se’n poden fer reduccions”.

·         Ens acusa de dir mentides
I no diem mentides, només volem que aflorin els fets. I l’exemple d’una possible reivindicació de l’ACA sobre terrenys comunals és només això: un exemple del que podria arribar a passar, i que ja té un precedent el 2010 amb el pisiòmetre de Lió, en què l’Ajuntament va haver de lluitar per demostrar que era bé comunal. Per tant, té prou transcendència una reducció del bé comunal. Si ara se n’ha reduït un tros, pot servir de precedent.

·         Ens acusa de voler atacar el CNB
Rotundament no. Creiem que la concessió del CNB respecta i és compatible amb la continuïtat de seguir ocupant terrenys de bé comunal. O és que també s’hauran de desafectar les pesqueres i els banys vells?


Ho tornem a dir:  el bé comunal cal delimitar-lo i augmentar-lo però mai reduir-lo, mai desafectar-lo. Això podria servir de precedent. I no podem permetre-ho.