PISOS TUTELATS SI, PERÒ NO AL MONESTIR

Banyoles va néixer a l’entorn del Monestir, parlem de fa molts segles. Una història llarga i no sempre plàcida però que ha donat caràcter i personalitat a la nostra ciutat. 

El Monestir i el seu entorn és un espai a preservar, molt ric arqueològicament. Constitueix des del punt de vista urbanístic un espai que connecta la vila vella amb els barris perifèrics de l’est: Canaleta i Can Puig.Per tot això creiem que l’equip de govern cometria un error greu si prospera el projecte del Bisbat de construir pisos tutelats a l’espai que avui ocupa la Casa d’Espiritualitat i els jardins on s’han fet recentment troballes arqueològiques molt interessants. 

Fer pisos tutelats per a gent gran és una bona idea, fer-los en aquests terrenys és enterrar sota el ciment un espai massa important per a la ciutat.