ABSTENCIÓ CONDICIONAL A L'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM


Finalment ha arribat l’aprovació inicial del POUM, però arriba tard i malauradament sense consens. Han calgut tres legislatures, 11 anys i mig de govern, ja que des de l’any 2007 se’ns ha dit que el Pla General era una prioritat de l’equip de govern.

El nostre grup, des del primer moment, vam estendre les mans per oferir tot el nostre suport i col·laboració en la gestió d’aquest Pla. Crèiem totalment necessari fer un nou Pla. L’anterior, el Pla del 1984, el d’en Manuel de Solà-Morales, havia quedat encallat, calia donar noves solucions a nous problemes. Malgrat tot, cal dir que alguns dels reptes que es plantejava el PGOU del 1984, encara ara tornen a sortir al nou POUM (Front d’Estany, connexió per l’est seguint l’eix de la riera de Canaleta, els dits verds...).

La nostra actitud davant l’elaboració d’aquest Pla ha estat constructiva, mai amb un NO com a punt de partida, però la realitat ha estat lluny d’un plantejament col·laboratiu i de poder treballar colze a colze, com nosaltres hauríem volgut. Hem realitzat molt poques, poquíssimes, trobades de treball, i encara discontínues. I ara, quan a la fi tenim tota la documentació i veiem el plantejament del POUM, és quan ens en sentim més allunyats!

Nosaltres concebem el POUM com una oportunitat per planificar, imaginar i definir la Banyoles del futur. L’equip de govern, creiem que només ho ha vist com un tràmit tècnic i jurídic per ordenar el que ja tenim, però poca cosa més. Mirant la documentació gràfica, ens fa la sensació que aquest Pla és un compendi de modificacions puntuals (com tantes n’hem fetes aquests darrers anys!). Unes modificacions que moltes vegades van més a solucionar problemes particulars, a fer vestits a mida, que no pas a configurar un projecte global de ciutat.


Continuem percebent que l’equip de govern no pren decisions polítiques, que l’únic que fa és fer que els tècnics resolguin els detalls. L’equip de govern no es mira Banyoles com un tot, i prova d’això és que no es treballen els diferents àmbits d’actuació intentant compensar necessitats i avantatges entre ells. S’estan mirant cada àmbit per separat, la qual cosa és un greu error. On és l’argumentació de perquè els plànols estan dibuixats d’una manera i no d’una altra? A què responen els traçats de vials i edificis? Ens ha explicat el govern quina Banyoles somia? Cap on ens vol portar? Probablement no ens vol portar enlloc, simplement anar fent... i qui dies passa, anys i anar resolent sobre la marxa...

Tants esforços, econòmics i de temps, per un resultat tan pobre, tan poc ambiciós... Això ens dol! La necessitat d’un nou Pla General, la mateixa concepció del POUM amb el requeriment de tants estudis i informes previs ens semblava que portarien a repensar la ciutat i concebre una Banyoles del futur amb ambició i innovació. Sempre, però, arrelada als seus orígens i al seu potencial ambiental i natural. Però no ha estat així.

En aquest POUM no hi veiem un model de ciutat. Ho hem dit ja, i ho tornem a dir. No hi ha una projecció innovadora que doni més personalitat i força a la nostra Banyoles. Les propostes que hi trobem resolen amb més o menys encert problemes dispersos, que estem d’acord que calia resoldre, però no hi trobem mesures globals que entomin els reptes de la ciutat.

No és el POUM que ens agradaria, el volíem valent, innovador, participatiu, ambiciós...  i no ho serà.
Però encara creiem que un POUM de més consens, de treball de conjunt, és possible. Amb l’aprovació inicial entrem a la fase d’al·legacions, i esperem que amb les propostes dels grups polítics i dels ciutadans puguem acostar-nos més al Pla que ens agradaria per a la nostra ciutat. Esperem que aquesta etapa sigui prou fructífera com per poder donar suport en les properes votacions d’aquest Pla. No ho farem en les condicions actuals.

Voldríem assenyalar alguns espais concrets.

Primer els que ens satisfan més...

-        _ La proposta per a la zona industrial de can Juncà, Agrienergia i Nutrex (ja anteriorment amb un projecte de reconversió que no va tirar endavant) la veiem una solució correcta encara que diferiríem en el temps d’execució, massa lent, i en la indefinició dels espais d’equipament, que per ser tan cèntrics caldria definir millor.

-        _ Al Sotamonestir, segurament l’espai més interessant on actuar, s’ha confirmat el que sempre havia defensat el nostre grup: que calia resoldre-ho dins el POUM. S’ha millorat respecte anteriors projectes, però creiem que encara caldria anar més enllà per preservar les hortes, i caldria una intervenció directa de l’Ajuntament amb la creació d’un eco-barri integrat en l’ecosistema de recs i hortes. Encara confiem que un equip de govern valent ho lideri i ho pugui fer. Perquè Banyoles hauria de ser, per la vinculació que té amb la natura i la salut, un referent de la sostenibilitat.

-        _ Veiem també positivament l’ordenació que es fa de la zona de la Cooperativa-Molí Canyer-can Castanyer. Sobretot pel que fa a l’espai d’equipament de la Cooperativa. El nostre grup, fa molts anys, ja en va ser l’ideòleg, i estem contents que finalment pugui ser una realitat, i creiem que caldria ubicar-hi amb urgència aquest important Centre Cultural que tan necessita la ciutat.

-        _ Un altre aspecte positiu que nosaltres hem reivindicat amb insistència, tot i que també creiem que es queda a mitges, és la zona esportiva tocant als límits amb Miànigues, a sota de l’Institut Pla de l’Estany. I diem que es queda a mitges perquè creiem, com ja hem dit moltes vegades, que caldria ubicar-hi moltes de les activitats esportives que ara es fan vora l’estany i que no requereixen aigua. I no descartar la possibilitat de construir-hi una piscina realment pública.

-        _ També compartim, com hem dit moltes vegades, les línees generals quant a mobilitat. Sobretot la importància de l’eix que unirà per l’est des de la carretera de Figueres fins a l’avinguda de la Farga, la voluntat d’arribar a una pacificació del trànsit al carrer Llibertat, l’articulació dels carrils bici creant anelles. Però en aquest pla de mobilitat hi trobem a faltar un potent pla d’aparcaments per fer possible una desitjada pacificació de trànsit al centre de la ciutat.

I ara els que no ens satisfan tant... o gens

-        _ La manca de concreció i planificació de les zones d’aparcament públic de la nostra ciutat. Creiem que és clau per a l’existència d’un centre comercial atractiu i dinàmic, per poder exercir de centre cultural i d’oci de la comarca i per aconseguir un trànsit pacificat i una ordenació viària prioritzant més zones de vianants i carrils bici. És cert que hi ha definits espais d’aparcament, però no responen a aquesta planificació i moltes vegades queden subjectes a iniciativa privada i a plans posteriors. Creiem que la iniciativa ha de ser de l’Ajuntament. Ens hi juguem molt.

-        _ No ens agrada tampoc la planificació que s’ha fet del carrer Servites i entorns de Correus, l’escola La Vila i el Casal Cívic. Creiem que és un lloc especialment important per a la ciutat, que ja ha tingut moltes males solucions al llarg dels anys, i no volem que encara es malmeti més. A més, s’ha de resoldre prenent en consideració el passatge Lluís Vilà, que connecta aquesta zona amb la plaça Major. Caldrà parlar-ne.

-        _ No ens agrada la indefinició a l’hora de planificar els equipaments, creiem que els equipaments han d’estar en funció d’una distribució de conjunt dels serveis i pensant amb criteris globals de funcionalitat, vialitat, idoneïtat, etc. El Pla hauria de contemplar una xarxa d’equipaments i la seva localització en funció de les necessitats previstes.

-        _ Tampoc no ens agrada la poca voluntat per establir un futur ús públic als espais religiosos que poden deixar de ser-ho properament o ja no ho són: Monestir, Carmelites, Providència... I no ens referim només als edificis sinó al conjunt: els espais de comunitat, els jardins, els horts. Creiem que es van bastir amb l’ajuda del poble i han de tornar al poble. I no cal dir quan en aquests espais hi ha patrimoni arqueològic rellevant per a la ciutat. El pla General hauria de preservar aquestes àrees.

-        _ Tampoc no compartim la ubicació de zona industrial a la part est del barri de la Farga, quan eliminem les del nord en benefici d’ús residencial. Ens sembla una concessió a interessos particulars en detriment de l’interès comú. Sobretot tenint en compte que, pel que fa al barri de la Farga, el que cal és esponjar-lo i dignificar-lo enmig d’una zona residencial. De fet, no es preveu cap actuació en aquest sentit de permeabilitzar i integrar millor aquest barri amb les illes del seu voltant, cosa que trobem absolutament necessària. 

-        _ No ens plau tampoc la solució donada al front d’estany. No contempla ni resol tot el front d’estany, no el defineix com a espai de vianants, i deixa espais sense planificar.

Per totes aquestes consideracions el nostre vot no serà positiu. No ens agrada el Pla, però el considerem molt necessari i farem un vot d’abstenció condicional. Voldríem i confiem que aquest període d’al·legacions que s’obre després de l’aprovació inicial sigui una darrera oportunitat per treballar, ara sí, ja amb unes bases concretes i poder revisar amb el màxim consens possible aquells aspectes que creiem que cal modificar i millorar per tal de fer un POUM que permeti gestionar la Banyoles del futur amb ambició, il·lusió i eficàcia.

El nostre grup presentarà al·legacions a aquest pla, creiem que és la nostra obligació intentar fins a l’últim moment millorar-lo i així ho farem. Durant aquests anys hem demostrat sobradament la nostra voluntat de sumar i construir, i aquesta vegada no serà una excepció. Ho hem fet sempre amb contundència i seguretat i sempre pensant amb el bé de la ciutat, la mateixa contundència i seguretat que els hi avancem que, si no es tenen en compte les al·legacions, el nostre vot en la pròxima votació serà en contra. Ho sabrem d’aquí uns mesos. 

Banyoles, 6 d'agost de 2018.