PRESENTADES LES AL·LEGACIONS A L'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

El passat dilluns 26 de novembre el grup de Junts per Banyoles-ERC va presentar les seves al·legacions a l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per Banyoles que es va aprovar inicialment el passat 6 d'agost. 


S'han presentat un total de 13 al·legacions que qüestionen aspectes del plantejament  general del Pla, com l'ús de dades demogràfiques antigues, i també aspectes concrets de diferents espais de la ciutat com el front d'estany, el barri de la Farga, el Monestir o servites.

En el document també es plantegen aspectes relacionats amb equipaments i serveis de la ciutat com la manca de planificació de zones d'aparcament, el Pla d'Equipaments amb la previsió d'emplaçament i la priorització d'aquests equipaments, el Pla de Recs o el Pla Director de la Bicicleta,...

Aquest document, junt amb les demés al·legacions que presentin ciutadans, entiats i formacions polítiques hauria de servir per seguir treballant amb l'equip de Govern les modificacions i millores del POUM a efectes de la seva futura aprovació provisional.

L'objectiu hauria de seguir essent l'aprovació d'un Pla General amb el màxim de consens possible per tal de garantir una eina potent per al desenvolupament de la Banyoles del futur.